Våren 2018 bestilte sørlandsrederen August Fjeldskår sitt tredje fartøy ved Vestværftet ApS i Hvide Sande. Garnbåten skulle etter planen leveres i mars i år. Men først i mars var skroget klar til sleping fra Polen. I mars kantret skroget utenfor Hanstholm.

Skroget ble snudd i Hirtshals og slept til Vestværftet. Fjeldskår har søkt Fiskeridirektoratet om forlengelse av gyldigheten på generell ervervstillatelse. Vedlagt søknaden er et brev fra Ove Kristensen, daglig leder ved Vestværftet. Der opplyser han at verftet nå forventer å kunne levere båten i midten av desember.

Nesejenta er 35 meter lang, og koster cirka 55 millioner norske kroner. Kanskje litt mer på grunn av den svekkelse av norske kroner mot danske kroner som har skjedd siden kontrakt ble inngått.