DEL

Fra 25. august stenges Neidenfjorden i Sør-Varanger kommune for all fiske og fangst med faststående redskap frem til 4. september.


( 25.08.2009 )

[raw]

Stengingen er gjort i forbindelse med at Havforskningsinstituttet har behov for å gjennomføre et forskningstokt i området som skal bidra til å forbedre metoden for bestandsestimering av kongekrabbe. Vedtaket om stenging er gjort i overenstemmelse med Sametinget og Finnmark Fiskarlag.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.