Månedsoversikten for antall nye tilfeller av pankreassyke i juli er klar.


( 12.08.2014 )


Rapporten som er utarbeidet av Veterinærinstituttet viser at det var 13 nye tilfeller av PD i juli, mot 37 i juni. Det var trolig den tidlige stigningen i vanntemperaturene i vår som førte til raskere utvikling av PD-utbrudd og trolig større smitteutskillelse og økt spredning mellom lokaliteter.

 

Rapporten kan lastes ned fra Veterinærinstituttets nettsider, og viseren oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD.