Eksporten av sjømat til Storbritannia (UK) nådde 21.336 tonn i løpet av årets to første måneder. Det er en nedgang på seks prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver Norges Sjømatråds utekontor i UK i sitt siste nyhetsbrev. Nedgangen skyldes reduksjon i laksevolum til UK på 14 prosent.

Mindre tilgang på norsk laks i markedet, og større tilgang på skotsk laks er hovedårsaken. Totalt ble det eksportert 10287 tonn laks i januar og februar til UK. For hvitfisk, som torsk og hyse, er det små, men positive endringer. Hyse hadde en økning på 29 prosent i forhold til januar og februar i fjor. Og det ble eksportert 4.365 tonn hyse. Til tross for en høy økning i volum økte verdien kun med 18 prosent, noe som skyldes et fall i hyseprisen på 11 prosent fra i fjor vinter.

For torsk var eksportvolum på stedet hvil med sine 3.580 tonn, og det var kun en marginal økning på 16 tonn fra fjorårets to første måneder. Verdimessig er det likevel en økning på 18 prosent, som skyldes kronens svake verdi i forhold til det britiske pundet. Torsk i det britiske markedet er i hovedsak brukt i «fish and chips-industrien». Å promotere Skrei som et førsteklasses produkt for å bli servert mer naturlig, er ikke enkelt, skriver Sjømatrådet i UK.

-Vi introduserte Skrei i UK for tre år siden, så det er fremdeles på et tidlig stadium. Men når 2016-sesongen drar seg mot slutten, er det på tide å se på vår markedsføring og hvilke målbare resultater den har gitt.