Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk for 554 millioner kroner i februar 2013. Nedgangen er stor, med 443 millioner kroner eller 45 prosent sammenlignet med fjoråret.


( 06.03.2013 )

[raw]

Det ble eksportert sild for 262 millioner kroner – en nedgang på 57 prosent. For makrell ser vi en nedgang i eksporten på 23 prosent til 192 millioner kroner.

 

– Nedgangen forklares i hovedsak av lavere kvoter for både sild og makrell i 2013. Prisene som norsk pelagisk fisk oppnår i markedet ligger også tilbake sammenlignet med fjoråret. Det har dermed oppstått en spesiell situasjon med både lavere kvoter og lavere priser. Utbudet av sild og makrell fra konkurrerende nasjoner forklarer noe av situasjonen og konkurransen har så langt i år bidratt til en treghet i omsetningen av norsk pelagisk fisk, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

 

Ukraina største sildemarked
Ukraina var det største sildemarkedet i februar med 43 millioner kroner. Polen og Russland kjøpte norsk sild for henholdsvis 40 og 39 millioner kroner.

 

Det ble eksportert 21 000 tonn fryst hel sild, noe som er 15 000 tonn mindre enn i februar i fjor. Silda har i hovedsak gått til Ukraina, Egypt, Russland og Nederland. I februar var prisen på fryst hel sild 6,79 kroner, noe som er en nedgang på 0,65 kroner fra februar 2012.

 

Det ble eksportert 8 000 tonn fryste sildefiletprodukter. Dette er en reduksjon på 11 000 tonn. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Polen, Litauen og Russland. Prisene har i februar ligget gjennomsnittlig på 12,91 kroner per kilo, hvilket er 1,80 kroner under fjoråret.

 

Japan største makrellmarked
Det er eksportert 19 000 tonn fryst hel makrell i februar, hvilket er det samme som året før. Kina, Russland, Tyrkia og Ukraina har vært de største kjøperlandene. Gjennomsnittlig pris på fryst hel makrell har i februar ligget på 9,90 kroner noe som er 3,22 kroner mindre enn fjoråret.

[/raw]