DEL

Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at både antall fiskere registrert i Fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret ved utgangen av 2010 er redusert med 3 prosent sammenlignet med utgangen av 2009.


( 14.01.2011 )

[raw]

Ved utgangen av 2010 var det registrert 12 296 fiskere og 6311 fiskefartøy. Dette viser oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling. Gjennomsnittsalderen for fiskere er økt fra 46,1 år i 1990 til 49 år i 2010.

 

For fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er gjennomsnittsalderen økt fra 39,3 år i 1990 til 45,1 år i 2010, mens gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er noe redusert fra 66 år til 65,5 år i samme periode.

 

Antall fiskefartøy i størrelsen under 11 meter og 11-27,9 meter ble redusert med henholdsvis 3 og 4 prosent fra 2009 til 2010. Nedgangen for størrelsesgruppen under 11 meter var på 161 fartøy, mens antall fartøy i størrelsesgruppen 11-27,9 meter ble redusert med 50 fartøy.

 

Antall registrerte fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over økte med 16 fartøy fra 2009 til 2010. Denne økningen skyldes at lengdebegrensningen for kystflåten ble fjernet i februar 2008.

 

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling vil fortløpende publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen ”Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger”.

 

I Fiskeridirektoratets statistikkbank vil du også finne informasjon om utviklingen i antall fiskere (1983-2009) og fiskefartøy (1980-2009) fordelt på kommuner. Tall for 2010 på kommunenivå vil bli offentliggjort 20.01.2011.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.