Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom på totalt 809 millioner kroner i årets første måned. Dette er en reduksjon på 1 prosent eller 9,6 millioner kroner i forhold til januar i 2010. Ferske og fryste produkter øker, mens det er reduksjon for klippfisk til Brasil, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.


( 08.02.2011 )

[raw]

– Klippfisk spises til jul og til påske i Brasil. Når påsken kommer så sent på året som i år ser vi en tidsmessig forskyvning i eksporten, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Klippfiskeksporten kom på totalt 262 millioner kroner i januar, og dette er en reduksjon på 27 % eller 95,5 millioner kroner fra januar 2010. Målt i volum er reduksjonen på 18 %. Totalt ble det eksportert 7 568 tonn klippfisk i januar, 1 624 tonn mindre enn i 2010. Det er klippfisk av torsk som står for den største reduksjonen med en tilbakegang i verdi på 74,8 millioner kroner, mens klippfisk av brosme og lange ble redusert med henholdsvis 15,6 og 15,8 millioner kroner. Klippfisk av sei økte imidlertid med 10,5 millioner kroner. Både Afrika og Karibien øker for klippfisk av sei.

 

God måned for saltfisk

Eksporten av alle saltfiskprodukter, inklusiv filet, kom på totalt 53 millioner kroner i januar og dette er 13 % eller 6,3 millioner kroner over januar 2010. Volumet som ble eksportert var 1540 tonn og det er 23 tonn eller 2 % mer enn året før. Hel saltet torsk økte med 25 % i verdi, fra 29,5 til 36,7 millioner kroner. Det er Portugal som står for det meste av veksten for saltet torsk. Fortsatt vekst for tørrfisk Eksporten av alle tørrfiskprodukter kom i januar på 62 millioner kroner. Dette er en økning på 46 % eller 19,6 millioner kroner fra januar i 2010. Målt i volum økte eksporten med 11 % til totalt 625 tonn.

 

Eksporten av produktet Lofotrundfisk til Italia økte med 17,9 millioner kroner til totalt 49,6 millioner kroner. Prisen per kilo var i januar 139,49 NOK, en økning på 36 % fra januar i fjor.

 

Eksportrekord for ferskfisk

Eksporten av ferske hvitfiskprodukter fra fiskeri økte i januar med over 34 % fra samme måned i fjor og kom på totalt 154,5 millioner kroner. Dette er ny toppnotering for januar måned. Det er fersk hel torsk og hyse som øker mest. Fersk hel torsk kom på 53,3millioner kroner mens fersk hyse kom på 19 millioner kroner. Dette tilsvarer verdivekst fra 2010 på hhv. 61 % og 68 %.
Det ble eksportert fersk filet av torsk, sei og hyse for 58,3 millioner kroner og dette er en økning på 22 % fra januar i fjor. Målt i volum var eksporten på 921 tonn og aldri tidligere har det blitt eksportert like mye fersk filet i en januarmåned.

 

Prisvekst for fryste hvitfiskprodukter

I januar ble det eksportert fryste hvitfiskprodukter for 236,1 millioner kroner. I forhold til samme måned i 2010 er veksten på over 9 % målt i verdi. Målt i volum er det imidlertid en liten reduksjon på 2,5 %. Gjennomsnittlig prisøkning var på over 12 %. For fryst hel torsk økte prisen fra 15,91 NOK per kilo i januar i fjor til 20,51 NOK per kilo i januar i år, en økning på 29 %.
Havbruk øker Hvitfisk fra havbruk ble eksportert for totalt 32,8 millioner kroner i januar. Dette er 12 % eller 3,5 millioner kroner høyere enn januar 2010. Hovedsakelig er det hel torsk fra havbruk som står for veksten og kommer totalt på 24,4 millioner kroner, opp 6 % eller 1,4 millioner kroner fra januar 2010. Sverige og Spania er største markeder og står som mottakere for henholdsvis 28 % og 22 % av all hel torsk fra havbruk.

[/raw]