En gjennomgang av EU-fartøyer med fiskerettigheter i norske farvann, viser at nederlandske selskap kontrollerer de fleste større EU-fartøyer som fisker i norske farvann. Av de 20 største på fiskeridirektoratets oversikt er 15 helt eller delvis eid av  nederlandske interesser.


[raw]

Norske fiskebåtrederier har vært lite utsatt for utenlandsk oppkjøp. Årsaken er begrensninger i utenlandsk eierskap i norske fiskefartøyer. Nederlandske kjemperederier kontrollerer allerede en rekke pelagiske frysetrålere under fransk, britisk, tysk og fra i fjor dansk flagg. I Norge eier ett nederlandsk rederi 40 prosent i rederiet Trønderbas.

En ting er hva som står akter på mange fartøyer, en annen ting er hvor den egentlig hører hjemme. Den skotske tråleren Enterprise er kontrollert fra Urk i Nederland.

Hele 502 EU-fartøyer hadde, i følge en liste Kystmagasinet har fått fra Fiskeridirektoratet, 782 tillatelser til å fiske i norsk farvann. Tillatelsene omfatter fiske etter bunnfisk nord eller sør for 62 grader nord, makrelltrål, makrellfiske med not, fiske etter NVG-sild nord for 62 grader nord, og sild i sør, samt fiske etter industrifisk. En del svenske fartøyer har spesielle tillatelser som en og samme omfatter en rekke ulike fiskerier. Svært mange av fartøyene har flagg som ikke samsvarer med reelle eiere av fartøy eller kvoter.

 

Solgte og kondemnerte skip på listen

En gjennomgåelse av oversikten tyder på at den ikke er helt oppdatert. Den inneholder noen fartøyer som er solgt eller kondemnert. Men de fleste fartøyene er i aktivt fiske, og samtlige fartøyer med gjeldene tillatelse står på oversikten. At fartøyer som er solgt eller kondemnert fortsatt er på oversikten, skyldes mest sannsynlig dårlige rapporteringsrutiner fra EUs fartøyregister.

Kystmagasinet har satt sammen over de tjue største fartøyene med tillatelse til å fiske i norsk farvann. På denne finnes giganter som Annelies Ilena og Willem van der Swan på henholdsvis 145 og 143 meters lengde, og bruttotonnasje på henholdsvis 14.055 bruttotonn og  9494 bruttotonn. Til sammenligning er den største norske tråleren Juvel, 99,5 meter og 5500 bruttotonn.

 

Kontrollerer de største

Nederlandske rederier har kontroll over flere av de største tyske, franske og britiske fartøyene. I tillegg til dette er andre britiske fartøyer som for eksempel den store pelagiske trålene Altaire kontrollert av nederlandske interesser. Det samme er flere andre fartøyer som ikke er med i oversiktene i denne artikkelen.

Stor danske med nederlandsk kapital

I fjor kjøpte rederiet Nordic Pelagic AS i Thyborøn den 89,5 meter lange pelagiske tråleren Ariadne av rederiet Willem van der Zwan & Zn. BV i Den Haag. Det nederlandske rederiet eier fortsatt en tredjedel av fartøyet. Ariadne, som er det største fiskefartøyet under dansk flagg, skal primært fiske brisling, tobis og hestmakrell for konsum. Frysekapasiteten ombord er på 150 tonn per døgn.

Fremst den Urk-registrerte tråleren Lub Senior, – i bakgrunnen Peterheadtråleren Enterprise som også eies av nederlandsk reder med base i Urk.

 

Bak Nordic Pelagic AS står dansken, Tamme Bolt. Sammen med nederlandske interesser eier han også den 31 meter lange tråleren/snurrevadbåten Aaltje Postma som også er registrert i Thyborøn.

Danske redere er også involvert i tyske fartøyer. Blant annet er den 40 meter lange tråleren Helgoland, eid danske Christian W. Rasmussen, registrert i Cuxhaven, men seiler under tysk flagg og fisker på tyske kvoter. Båten, som fisker med trål og snurrevad, har rettigheter til fiske etter bunnfisk i norsk sone sør for 62. grad. Rasmussen har kjøpt opp tyske kvoter siden århundreskiftet, og har eid flere tyske fartøyer. Fartøyets reelle hjemmehavn er Thyborøn.

Dirk Diedrik, en av de store nederlandske frysetrålerne som har rettighet til å fiske i norsk sektor. Her i havn i Amsterdam. Alf van Beem/Wikipedia Commons

 

Det er ikke bare store fartøyer som ikke har samsvar mellom eierens nasjonalitet og flagg. I Thyborøn har også den 14,35 meter lange bomtråleren Mia Hansen sin reelle hjemmehavn. Eier er danske Martin Hansen, mens båten er registrert i Büsum i Tyskland og fisker på tyske kvoter.

Fisker over hele verden

De nederlandskkontrollerte fartøyene fisker ikke bare i europeiske farvann. De opererer også globalt. I deler av året hvor det ikke pågår fiske i Europa er de aktive utenfor Afrika, Sør-Amerika eller andre områder i verden. Da denne artikkelen ble skrevet sjekket vi to av fartøyene. Dirk-Diederik, tilhørende Parlevliet & Van der Plas, var på vei til Abidjan, mens Frank Bonefaas, tilhørende Willem van der Zwan & Zn, var rett utenfor Peter Head på vei til Schjevening. Danske Ariadne fisket i britisk farvann litt syd for New Castle, mens tyske Gerda Maria var på vei fra skotsk farvann til Øst-Grønland.

Denne lille tyske bomtråleren er eid av en dansk reder i Thyborøn.

 

 

Tre rederier – 33 trålere

En rapport laget i 2011 av konsulentselskapet Profundo Economic Research for Greenpeace, viste at de tre selskapene Parlevliet & Van der Plas, Cornelis Vrolijk/Jaczon and Willem van der Zwan en Zonen til sammen hadde eierskap i 33 pelagiske frysetrålere. 14 av disse hadde nederlandsk flagg, seks tysk, sju britisk, tre fransk, to litauisk og ett hadde irsk flagg. Ett av fartøyene er nå under dansk flagg.

 

Norske eierskapsbegrensninger

 

I Norge eier Rederij Samenwerking II B.V., et datterselskap av Parlevliet & Van der Plas, 40 prosent i ringnotråleren Trønderbas. Norske regler begrenser utenlandsk eierskap i fiskefartøyer til 40 prosent. Parlevliet & Van der Plas eier også de britiske båtene Farnella, Barbella og Arctic Warrior, i tillegg til tyske Helen Mary, Gerda Marie, Atlantic Peace, Jan Maria, og Maartje Theadora. De tre britiske trålerne eies gjennom via UK Fisheries Ltd gjennom Onward Fishing Company Limited. Dette selskapet eies sammen med islandske Samherji femti prosent hver i fartøyene.

 

NC 303 Helgoland er åpenbart en tysk tråler. Den fisker også på tyske kvoter. Den er registrert i Cuxhaven, men eies og driftes av en danske i Thyborøn.

 

Gjennom UK Fisheries Ltd har Parlevliet & Van der Plas også kontroll over det spanske selskapet Pesquera Ancora. Selskapet som ble kjøpt for 20 millioner pund i 2010 har tre trålere som fisker i Barentshavet og utenfor Canada. Selger av aksjene var Aker Seafood ASA, som kjøpte selskapet noen få måneder tidligere. Rederiet opererer tre trålere, hvorav Arosa Nueve og Arosa Catorce har tillatelse til å fiske i norsk farvann i Barentshavet. UK Fisheries Limited står også som eier av det tradisjonsrike J. Marr Fisheries Limited, ett av Storbritannias største handelsselskaper innen fisk.

 

Norskbygget skip jaget fra Australia

I Litauen har rederiet Parlevliet & Van der Plas tre fartøyer, Næraberg (tidl. Dirk-Dirk under tysk flagg), Nida og Margiris. Sistnevnte er 136 meter lang, og ble bygget ved Mjellem og Karlsen i Bergen i 1985. Det ble ført tilbake til litauisk flagg etter et mislykket forsøk på å starte fiske utenfor Australia. Fartøyet, som med sine 136 meter lengde og 9500 bruttotonn er ett av verdens største fiskefartøyer, skulle fiske etter hestmakrell og «redbait» utenfor Tasmania for det australske selskapet Seafish Australia. Det kom store protester fra australsk miljøbevegelse mot kjempen, og den australske regjering vedtok lover som gjorde det umulig å sette fartøyet i drift. I følge oversikt fra Fiskeridirektoratet har dette fartøyet ikke tillatelse til å fiske i norsk farvann.

 

Innfrysingskapasitet på 300 tonn

I tillegg har Parlevliet & Van der Plas tre nederlandske fartøyer. Det største er 14055 bruttotonn og145 meter lange Annelies Ilena som eies via datterselskapet Vikingbank BV. Denne frysetråleren har en innfrysingskapasitet på hele 300 tonn i døgnet. Et estimat basert på fangst og fordelt på eierskap i de enkelte fartøyer, tilsier at Parlevliet & Van der Plas kontrollerer 300.000 – 350.000 tonn fisk årlig.

Enterprise er en av fem trålere eid av det nederlandske rederiet Opsrey. Alle båtene fisker på britiske kvoter.

 

Selv om selskapets fartøyer har stor frysekapasitet, er det også investert i foredling på land. Blant annet 40 millioner euro i Euro-Baltic Fischverarbeitungs GmbH I Rügen for seks-sju år siden. Anlegget har en kapasitet på 50.000 tonn sildefilet i året. I perioder med stort press på mottaksanleggene rundt Nordsjøen har norske fartøyer levert sild her.

Cornelis Vrolijk/Jaczon

Cornelis Vrolijk BV og Jaczon BV opererer som to selvstendige rederier. Men Cornelis Vrolijk Holding overtok i 2005 100 prosent av aksjene i Jaczon BV.

Gruppens flåte består av tolv pelagiske frysetrålere. Seks av disse er nederlandske, mens to har britisk flagg, tre fransk og ett irsk flagg. Samtlige fartøyer har tillatelse til å fiske i norske farvann. De britiske fartøyene er Atlantic Princess og Cornelis Vrolijk, som eies gjennom North Atlantic Fishing Co. Ltd. De franske fartøyene Prins Bernard (90% andel), Scombrus og Sandettie (10% andel) eies gjennom France Pelagique S.a.r.l i Paris.

Willem van der Zwan & Zn

Selskapet er det minste av de tre store nederlandske grupperingene, og kontrollerer fem frysetrålere. Ett av fartøyene veksler mellom nederlandsk og peruviansk flagg, mens de fem andre seiler under nederlandsk flagg. Fartøyene med nederlandsk flagg, Alida, Ariadne, Willem van der Zwan og Oceaan VII har alle tillatelse til å fiske i norsk sone.

 

De mindre rederiene

Da nederlandsk kontrollerte Interfish i 2005 tok kontroll over 57 prosent i Altaire, Shetlands kanskje mest kjente pelagiske tråler, vakte det stor oppsikt. Siden har nederlandske selskaper bare befestet sin kontroll over store deler av det pelagiske fisket og pelagiske kvoter i Nordøst-Atlanteren. Fokus er ikke bare på pelagiske kvoter. Nederlandske redere har også kjøpt opp utenlandske bunntrålere.

Da Kystmagasinet sist besøkte Thyborøn lå den 45 meter lange tråleren Enterprise i havn. På skutesiden står Peterhead som hjemmehavn. Rederiet, som er Osprey Trawlers, har britisk hovedkontor i Aberdeen, mens de reelle eierne sitter i Urk i Nederland. Fartøyet har tillatelse til å tråle etter bunnfisk og fiske med makrelltrål i norsk sektor sør for 62 grader nord.

Det nederlandske rederiet har i følge sin hjemmeside også fire andre trålere;  de to 36,6 meter lange Louve Senior og Ansgar, 28,5 meter lange Neeltje og 32,9 meter lange Good Hope, alle med britisk flagg.

 

20 største EU-båter og rettighet

Flagg

Navn,bygget, eier, driftsselskap*

Tonn

Lengde

Type tillatelse i norsk sektor

Nederland

Annelies Ilena (2000)

Eier. Vikingbank BV, Valkenburg

14055

145

Makrelltrål sør for 62gr, Sild sør for 62gr

Nederland

Willem van der Zwan (2000)

Eier: Van Der Zwan & Zonen, Den Haag

9494

143

Sild sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr, NVGS nord for 62gr, Makrell not nord for 62gr

Tyskland

Maartje Theadora (1999)

Eier: Parlevliet & Van Der Plas, Ijmuiden

9082

141

NVGS nord for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr, Sild sør for 62gr, Kolmule nord for 62gr, Makrell not nord for 62gr

Tyskland

Jan Maria

Eier: Doggerbank Seefischerei Bremerhaven.

Drift: Parlevliet & Van Der Plas, Ijmuiden

7646

126

Makrelltrål sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Sild sør for 62gr, NVGS nord for 62gr, Makrell not nord for 62gr, Kolmule nord for 62gr, Bunnfisk nord for 62gr

Nederland

Afrika

Eier: Jaczon – Den Haag

7005

126

Makrelltrål sør for 62gr, Sild sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr

Nederland

Carolien (1998)

Eier: Vrolijk´s Visserij, Ijmuiden

6999

126

Makrelltrål sør for 62gr, Sild sør for 62gr

Polen

Anders GDY-39**

SOLGT TIL POLEN 2009

7765

121

Sild sør for 62gr

Nederland

Johanna Maria (1988)

Eier: Jaczon – Den Haag

6534

120

Sild sør for 62gr

Nederland

Frank Bonefaas (1994)

Eier: Cornelis, Wrolijck,Ijmuiden

6512

120

Makrelltrål sør for 62gr

Tyskland

Helen Mary

Eier: Parlevliet & Van Der Plas, Ijmuiden

4088

117

Makrelltrål sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Kolmule nord for 62gr, NVGS nord for 62gr, Bunnfisk nord for 62gr, Sild sør for 62gr, Makrell not nord for 62gr

Nederland

Zeeland (1999)

Eier: Jaczon – Den Haag,

6005

115

Sild sør for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr, NVGS nord for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr

Nederland

Dirk-Diederik (1990)

Eier: Parlevliet & Van der Plas, Katwijk

5099

111

Bunnfisk sør for 62gr, Sild sør for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr

Nederland

Alida (1989)

Van Der Zwan & Zonen
Den Haag

3274

100

NVGS nord for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Sild sør for 62gr

Storbrittania

Atlantic Princess

Eier: Valiant Trawlers Ltd

Drift: North Atlantic Holdings, Caterham

3229

98

Makrelltrål sør for 62gr

Tyskland

Kiel

Eier: Deutsche Fischfang Union Cuxhaven,

3180

92

Bunnfisk sør for 62gr, Bunnfisk nord for 62gr

Frankrike

Joseph Roty 2

Eier: Comapeche – Saint Malo.

2436

91

Bunnfisk nord for 62gr, Kolmule nord for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr

Nederland

Oceaan VII (1986) ***

Sea Group, Las Palmas, Canary Islands

1465

90

Makrelltrål sør for 62gr, NVGS nord for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Sild sør for 62gr

Danmark

Ariadne

Eier: Nordic Pelagic, Thyborøn

2180

89

Industri syd for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr

Frankrike

Prins Bernhard

Eier: France Pelagique
Paris. Drift: Vrolijk´s Visserij Ijmuiden

2610

88

NVGS nord for 62gr, Makrelltrål sør for 62gr, Bunnfisk sør for 62gr, Sild sør for 62gr

Tyskland

Odra

Eier: Deutsche Fischfang Union, Cuxhaven

2968

86

Bunnfisk sør for 62gr, Bunnfisk nord for 62gr

Kilde: Fiskeridirektoratet, tillrettelagt av Kystmagasinet. Flere båter som står på direktoratets liste er ikke lengre i fiskeri. * Der driftsselskap er samme som eier oppgis bare eier. ** Solgt til Cuba i 2009 og heter nå Jose Marti. *** Solgt til selskap på Komorene i 2012

 

100 største EU-båter med tillatelse i norsk sone

Navn

Flagg

Brt.

L.o.a

Flagg

Navn

Brt.

L.o.a

ANNELIES ILENA

NEDERLAND

14055

145

BRENDELEN

IRLAND

1499

65

WILLEM VAN DER ZWAN

NEDERLAND

9494

143

FATHER MCKEE

IRLAND

1499

65

MAARTJE THEADORA

TYSKLAND

9082

141

ASBJØRN

DANMARK

1266

65

JAN MARIA

TYSKLAND

7646

126

CIDADE DE AMARANTE

PORTUGAL

812

65

AFRIKA

NEDERLAND

7005

126

RESOLUTE

STORBRITANNIA

1759

64

CAROLIEN

NEDERLAND

6999

126

ANTARES

STORBRITANNIA

1690

64

ANDERS GDY-39

POLEN

7765

121

ZEPHYR

STORBRITANNIA

1690

64

JOHANNA MARIA

NEDERLAND

6534

120

FOREVER GRATEFUL

STORBRITANNIA

1464

64

FRANK BONEFAAS

NEDERLAND

6512

120

PAULA

IRLAND

1375

63

HELEN MARY

TYSKLAND

4088

117

STRØMEGG

DANMARK

1350

63

ZEELAND

NEDERLAND

6005

115

CATTLEYA M

DANMARK

1337

63

DIRK-DIEDERIK

NEDERLAND

5099

111

CATTLEYA M

DANMARK

1337

63

ALIDA

NEDERLAND

3274

100

MONTE MEIXUEIRO

SPANIA

973

63

ATLANTIC PRINCESS

STORBRITANNIA

3229

98

HERMANOS GANDON CUATRO

SPANIA

703

63

KIEL

TYSKLAND

3180

92

ADENIA

STORBRITANNIA

1776

62

JOSEPH ROTY 2

FRANKRIKE

2436

91

ANTARCTIC II

STORBRITANNIA

1771

62

OCEAAN VII

NEDERLAND

1465

90

OCEAN QUEST

STORBRITANNIA

1632

62

ARIADNE

DANMARK

2180

89

OCEAN VENTURE

STORBRITANNIA

1632

62

PRINS BERNHARD

FRANKRIKE

2610

88

SHEANNE

IRLAND

1588

62

ODRA

TYSKLAND

2968

86

GRANDE HERMINE

FRANKRIKE

987

62

ANNIE HILLINA

TYSKLAND

2417

86

RUTH

DANMARK

2017

61

SANTA ISABEL

PORTUGAL

2251

85

TAITS

STORBRITANNIA

1965

61

GERDA MARIA

TYSKLAND

1000

81

CALVAO

PORTUGAL

1107

61

SANDETTIE

FRANKRIKE

2164

80

STROMBOLI

DANMARK

1016

61

BRITES

PORTUGAL

1926

80

POLONUS

POLEN

1805

60

COIMBRA

PORTUGAL

1598

80

STROMBOLI

DANMARK

1448

60

LUTADOR

PORTUGAL

1577

80

PROWESS

STORBRITANNIA

1332

60

JOANA PRINCESA

PORTUGAL

1517

80

ATLANTIC CHALLENGE

IRLAND

1783

59

SCOMBRUS

FRANKRIKE

1179

78

ENTERPRISE

STORBRITANNIA

1742

59

ESPERANZA MENDUINA

SPANIA

1283

77

KROSSFJORD

STORBRITANNIA

1415

58

ALTAIRE

STORBRITANNIA

2809

76

FELUCCA

IRLAND

1093

58

ISAFOLD

DANMARK

2499

76

ATLANTIC PEACE

TYSKLAND

1597

57

GITTE HENNING

DANMARK

2967

75

ROCKALL

DANMARK

1461

57

NORMA MARY

STORBRITANNIA

2342

73

BEINUR

DANMARK

1424

57

SERENE V

STORBRITANNIA

2707

72

GANTHI VIII

SVERIGE

786

57

CHRISTINA S

STORBRITANNIA

2411

72

ARCTIC WARRIOR

STORBRITANNIA

1621

56

CHRISTINA S

STORBRITANNIA

2411

72

SUNBEAM

STORBRITANNIA

1349

56

RESEARCH W

STORBRITANNIA

2430

71

WIRON 5

NEDERLAND

1230

56

CHARISMA

STORBRITANNIA

2424

71

WIRON 6

NEDERLAND

1230

56

CHRIS ANDRA

STORBRITANNIA

2247

71

VERONICA

IRLAND

1198

56

WESTERN ENDEAVOUR

IRLAND

1988

71

NUEVO VIRGEN DE LODA

SPANIA

665

56

KINGS CROSS

STORBRITANNIA

2302

70

NUEVO VIRGEN DE LA BARCA

SPANIA

665

56

CATTLEYA

DANMARK

2002

70

AROSA CATORCE

SPANIA

665

56

MARBELLA

STORBRITANNIA

2882

69

AROSA NUEVE

SPANIA

665

56

LUNAR BOW

STORBRITANNIA

2233

69

KlONDYKE

FRANKRIKE

794

55

PASCOAL ATLANTICO

PORTUGAL

941

69

BAHIA DE SAN SEBASTIAN

SPANIA

614

55

PATHWAY

STORBRITANNIA

2194

67

CAP NORD

FRANKRIKE

801

54

BALDVIN

TYSKLAND

1906

67

NORDIC 2

FRANKRIKE

596

54

QUANTUS

STORBRITANNIA

2084

65

GENESIS II

IRLAND

1152

53

CHALLENGE

STORBRITANNIA

1676

65

VIGILANT

IRLAND

786

53

Kilde: Fiskeridirektoratet, tillrettelagt av Kystmagasinet. Flere båter som står på direktoratets liste er ikke lengre i fiskeri.

 

Medlemmer Pelagic Freezer-trawler Association

Organisasjonens medlemmer er alle nederlandsk kontrollerte rederier. De ni rederiene kontrollerer tilsammen 26 pelagiske frysetrålere med lenge fra 70 til 140 meter.

Jaczon BV – Nederland

North Atlantic fishing Company – Storbritannia

France Pelagique s.a.s., Frankrike

Parlevliet & van der Plas BV, Nederland

Interfish limited, Storbritannia

UAB Atlantic High Seas Fishing Company – Litauen

W. van der Zwan & Zn. BV – Nederland

Cornelis Vrolijk`s Visserij Maatschappij BV, Nederland

Doggerbank Seefischerei GmbH, Tyskland

[/raw]