DEL

Nederlenderne spiser for lite sjømat. Myndighetene anbefaler sjømat to ganger i uka. Men svært få spiser sjømat så ofte. Likevel er landet det femte største markedet for norsk sjømat. Årsaken er ikke sultne nederlendere, men at landet er en dør inn til EU, og til mange andre land over hele verden.


( 05.09.2016 )

I 2014 var Nederland det åttende største markedet for norsk sjømat. Men i fjor gikk landet forbi Sverige, Japan og Kina i verdi. Nå er det bare Polen, Frankrike, Danmark og Storbritannia som er større.

For norske sjømateksportører er Nederland et allsidig marked som importerer stort sett de fleste sjømatprodukter Norge eksporterer. Fjorårets eksport til Nederland endte på 3,78 milliarder kroner, opp fra 2,90 milliarder i 2014. Bak resultatet skjuler det seg eksport av de fleste sjømatprodukter Norge eksporterer. Nederland er et multikulturelt samfunn med innvandrere fra de fleste deler av verden. Landets tradisjon som handelsnasjon og kolonimakt gjør at svært mye av sjømaten som importeres eksporteres videre til land over hele verden.

Nederland 1

Nederlandske delikatessebutikker har ofte et rikt utvalg av importer sjømat.

Viktig for mange produkter

I fjor var Nederland det åttende største markedet for norsk laks, sjuende største for fersk torsk, tredje største for fryst torsk, femte viktigste for fersk sei, fjerde største for fryst sei, tredje største for fryst uer og det nest største på fryst blåkveite. For pelagisk fisk rangerer landet som tredje største importør av norsk makrell. Selv om den totale eksporten av fryst makrell falt i 2015, økte Nederland importen fra 35.865 tonn til 47.981 tonn.

For fryst hel sild var Nederland det nest største markedet, bare forbigått av Ukraina. Landet var også det nest største markedet for fryst sildefilet. Også for fryst lodde var Nederland det nest største markedet.

Det er fortsatt muligheter for å øke eksporten til Nederland. Forbrukerne er blant de mest miljøbevisste i Europa. Betalingsevne gjør at de også kan velge kvalitet. I tillegg er dette et marked hvor fiskeslagene Norge eksporterer er en naturlig del av kostholdet. Torsk, hyse, makrell og sild er fiskeslag de fleste nederlendere kjenner godt.

Med unntak av makrell, er både torsk, sei, hyse og sild fisk fra bærekraftige fiskerier, sertifisert i henhold til Marine Stewardships Council sin standard. Det teller hvis fisken skal selges til nederlandske forbrukere.

Nederland 7

Tradisjonelle fiskehandlere finnes fortsatt tross hard konkurranse fra store supermarkedkjeder. God personlig service og kunnskap gjør at de holder på kunder.

Helsemyndighetene vil øke fiskekonsumet

Positivt er også at nederlandske helsemyndigheter med Nederlands Helseråd i spissen ønsker å øke sjømatkonsumet. To ukentlige måltider med fisk, hvorav ett skal bestå av feit fisk som laks, ørret, sild eller makrell, er målsettingen. I følge rådet spiser bare seks prosent av nederlandske barn den anbefalte mengde fisk. I aldersgruppen 16 til 20 år er det ti prosent som spiser nok fisk. Størst fiskekonsum er det i aldergruppen 65 til 70 år. Av disse spiser 23 prosent fisk to ganger i uken. I snitt er det bare 14 prosent av den totale befolkningen som spiser nok fisk.

Sushi er en mattrend som også har kommet til Nederland. Sushi og sashimi er populær mat blant unge. Denne trenden kan øke fiskekonsumet hos deler av befolkningen. Men de aller yngste og de eldste konsumentene er ikke de som spiser mye sushi. For norsk sjømat er det en perfekt situasjon. Ikke bare fokuseres det på bærekraft og kvalitet, men også på helse. Norsk fisk, spesielt laks, ørret og pelagisk fisk tilfredsstiller alle de tre nevnte kriteriene.

Nederland 2

Sertifisert villaks fra Alaska. Nederlandske konsumenter har stort fokus på miljø og bærekraft. Kanskje mer enn i noe annet europeisk land.

Økt etterspørsel etter sertifisert sjømat

I 2014 ble det omsatt mat i nederlandske matvarebutikker til en verdi av 33,3 milliarder euro. Det er estimert at omsetningen i 2015 økte med 2,5 prosent som følge av økende kjøpekraft, og ikke minst økende økonomisk optimisme i befolkningen.

Etterspørselen etter mat som er produsert på en bærekraftig måte øker raskt. Nederlandske myndigheter publiserer årlig rapporten «Monitor Duurzam Voedsel». Rapporten gir en del fakta om konsumet av bærekraftsertifisert mat. I følge rapporten er bærekraftig mat ett av de produktområdene som har raskest økende etterspørsel.

Det ble i 2014 omsatt bærekraftsertifisert mat til en verdi av 2,6 milliarder euro. Det var en økning på 18 prosent fra året før. I dette inngår all bærekraftsertifisert mat, ikke bare sjømat. Sjømat sertifisert av MSC utgjorde bare 20 millioner euro. Det er også økende fokus på oppdrettsfisk sertifisert av Aquaculture Stewardsship Council (ASC).

Det var per 15.mars 59 norske oppdrettsanlegg som var sertifisert i henhold til ASC sin standard. Disse anleggene eies i hovedsak av Marine Harvest Group, Lerøy, Salmar, Royal Norway Salmon, samt et av Wenberg Fiskeoppdrett og et av Cermaq. Mye tyder på at antallet sertifiserte anlegg vil dobles i løpet av 2016. Fisk fra disse anleggene vil ha et fortrinn i Nederland i form av lettere adgang til de store supermarkedkjedene. Siden et stort antall lakseanlegg allerede er sertifisert, er det neppe særlig mye å hente i form av bedre pris.

Nederland 12

Matjessild serveres på mange vis. Mye av matjessilda er nordsjøsild fisket av norske fartøyer.

Stor eksportør

Nederland har en stor fiskeflåte. En del av denne driver med fjernfiske, blant annet utenfor Afrika og Sør-Amerika. Flåten som fisker i nære farvann lander i stor grad fisken for salg via landets elleve fiskeauksjoner. Siden 70 prosent av fisken eksporteres er Nederland en av Europas få netto eksportører av fisk. Omsetningen til landets elleve fiskeauksjoner er på rundt 300 millioner euro i året. De er viktige for omsetningen av fersk fisk, og spesielt flatfisk. Men i andel av landets fiskeomsetning utgjør de under femten prosent.

Av de 30 prosentene av total fangst (eksklusiv fangst fra fjernfiske) som ble omsatt innenlands, ble 18 prosent solgt direkte til konsumenter via restauranter og butikker. Tolv prosent ble solgt videre til videreforedling, før de ferdige produktene fant veien til, i hovedsak supermarkeder. Supermarkene har en markedsandel på femti prosent av omsetningen av fersk fisk, restauranter førti prosent, mens fiskebutikker og delikatessebutikker har en andel på ti prosent.

Omsetningen til nederlandske fiskeforedlere og grossister har økt de siste årene. Mellom 2009 og 2013 økte omsetningen med 14 prosent til 3,6 milliarder euro. Korrigert for inflasjon var veksten sju prosent. Ifølge en rapport forskningsinstituttet Wagening UR publiserte i fjor, er det 286 nederlandske selskaper som foredler og/eller omsetter fisk i grossistleddet. Antallet ansatte i sektoren økte fra 2009 til 2013 med ti prosent til 6100 årsverk (7085 ansatte).

I 2013 ble det eksportert fisk og skalldyr til en verdi av 2,58 milliarder euro, en økning på 20 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpige data for 2014 viste en økning på elleve prosent sammenlignet med 2013. Total import av fisk og skalldyr utgjorde i 2013 2,17 milliarder euro. Verdien av sjømat som ble eksportert var med andre ord cirka 400 millioner euro høyere enn importen. For å opprettholde aktiviteten og omsetningen i landets foredlingsindustri, er Nederland totalt avhengig av å importere fisk.

Siden nederlandske selskaper har bygget opp internasjonale selskapsstrukturer, vil mye av fisken de omsetter ikke bli registrert som eksport til Nederland, eller som importert inn i Nederland. I 2009 ble 81 prosent av den registrerte fiskeeksporten eksportert til andre EU-land. I 2014 var andelen kommet ned i 77 prosent.

Nederland 15

Den nederlandske pelagiske flåten fisker over hele verden. Denne 74 meter lange tråleren som her har navnet Mediva Star, heter nå Scombrus, er flagget til øygruppen Komorene og fisker ut av Walvis Bay i Namibia.

Fiskeriene domineres av få selskaper

Den nederlandske fiskeflåten inkluderer et stort antall store pelagiske trålere som fryser pelagisk fisk. Fangstene tas både i Nordøst-Atlanteren, men også i stor grad i afrikanske og søramerikanske farvann.

Landets rederier kontrollerer minst elleve trålere med lengde over 100 meter opp til 142,50 meter. Noen seiler under nederlandsk flagg, andre under ulike bekvemmelighetsflagg. Denne flåten fisker primært etter sild, makrell og hestmakrell i Nordøst-Atlanteren. I andre farvann er det primært sardinella, makrell, hestmakrell og sardiner det fiskes på. Denne fisken losses stort sett til fryseskip på havet eller til fryserier i Las Palmas på Gran Canaria.

De samme selskapene som kontrollerer trålflåten driver også omfattende handel med annen fisk enn den deres egne fartøyer fisker. En del av årsaken er ønsket om å holde på kontroll over markeder. I mange afrikanske land kan nederlandske tradere være en snarvei inn i markedene for norske eksportører, men bare i perioder hvor nederlenderne mangler egen fisk de kan selge.

Ifølge Nederland Visbureau, som tilsvarer det norske sjømatrådet, er det 120 selskaper som importerer eller eksporterer fisk. De fleste både importerer og eksporterer sjømat. Det er grunn til å anta at mer enn halvparten av fisken Nederland importerer blir reeksportert. I tillegg kjøper de mange traderne fisk og annen sjømat som aldri kommer innom Nederland, men blir sendt direkte til andre land over hele kloden.

Nederland 18

126 meter lange Carolien bildet, seiler når dette skrives, sammen med 136 meter lange litauisk flaggede Margiris på sørgående inn i senegalesisk farvann. De nederlandske pelagiske trålerne fisker store deler av året utenfor europeiske farvann.

Nederland: Import av sjømat USD 1000

  2011 2012 2013
Island 353,774 341,677 374,470
Tyskland 410,847 314,231 293,711
Russland 144,416 189,511 254,704
Belgia 204,795 230,630 230,915
Norge 161,002 170,249 211,582
Kina 162,688 134,185 149,330
Marokko 140,905 131,446 137,096
Danmark 130,453 143,985 134,284
Ekvador 95,832 116,371 133,816
Tyrkia 77,916 109,192 132,661
Vietnam 129,874 116,527 131,211
USA 94,852 103,553 120,624
Andre land 915,547 965,856 1,165,947
Total import 3,022,900 3,067,412 3,470,351

Kilde: World Trade Atlas

Nederlandske fiskeauksjoner

(Omsetning millioner EUR)

Auksion 2011 2012 2013 2014
Urk 99.9 93.1 95.2 86.4
IJmuiden 48.1 49.3 48.2 51.8
Daman 18.0 21.1 19.3 20.3
Stellendam 20.3 20.2 19.3 21.5
Harlingen 5.6 10.7 20.0 19.2
Lauwersoog 14.1 24.3 21.5 18.2
Flushing 27.4 26.8 25.2 24.3
Scheveningen 26.6 25.4 22.4 22.3
Breskens 6.8 8.8 7.3 8.8
Den Oever 14.3 17.8 19.1 18.2
Colijnsplaat 2.4 2.2 2.2 2.4
Total 283.5 299.7 299.7 293.4

 

Viktigste arter landet I nederlandske havner (tonn)

Tilstand/art/år 2009 2010 2011 2012 2013
Fersk Flyndre . 2 748 2,603 1,757 1,262
Reker 10,528 14,044 13,296 11,906 15,475
Sletthvar 933 1,285 1,118 1,083 920
Sild 12,250 1,138 1,619 2,509 3
Hestmakrell 2,931 798 336 526 363
Torsk 13,405 3,415 2,047 1,471 710
Sjøkreps 895 1,342 1,732 1,532 951
Makrell 555 269 271 444 628
Sandflyndre 11,605 6,251 4,780 3,855 2,955
Rødspette 50,665 45,096 43,925 35,553 32,925
Brisling 218 2,425 0 2 4
Piggvar 2,146 1,994 1,813 1,817 1,678
Tunge 18,595 10,221 8,818 9,354 9,887
Lomre 1,246 746 973 629 476
Hvitting 1,948 828 570 427 391
Fryst Sild 136,059 89,491 86,164 99,117 90,048
Hestmakrell 152,307 122,991 114,190 99,549 62,045
Torsk 8 0
Makrell 65,091 67,333 67,991 38,429 20,744
Brisling 46 6,323 3,898 1,136

Klde: Central Statistical Office, Haag / Heerlen 5-10-2015

Nederland: Norsk eksport av laks og ørret

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Laks, fersk m/hode 51.948 2.227.495 42,88 46.160 1.872.339 40,56
Laks, fersk u/hode 55 2.258 41,35 1 26 29,81
Laks, fryst m/hode 21 872 40,78 152 6.087 40,16
Laks, fryst u/hode 9 445 48,12 52 2.126 41,19
Laks, fersk filet 574 39.148 68,24 655 39.013 59,53
Laks, fryst filet 117 8.981 76,75 95 6.713 70,60
Laks, røkt 13 462 36,22 7 339 45,83
Ørret, fersk 165 6.088 36,85 104 4.268 41,05
Ørret, fersk filet 3 153 60,44 . . .
Ørret, fryst filet 21 955 45,22 . . .
Totalt 52.926 2.286.857   47.226 1.930.911  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport av hvitfisk, fersk/fryst

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Torsk, fersk vill 1.655 45.912 27,74 2.044 46.126 22,56
Torsk, fersk skrei 186 6.489 34,80 . . .
Torsk fryst 8.339 208.187 24,96 2.599 46.024 17,71
Torsk vill, fersk filet 2 150 64,79 4 188 49,93
Torsk, fryst filet 153 7.179 47,07 168 6.646 39,59
Torsk, fersk oppdrett 50 1.247 24,75 43 1.046 24,55
Sei, fersk 242 4.834 19,99 216 3.836 17,73
Sei fryst 1.367 19.628 14,36 599 6.360 10,62
Sei, fersk filet 68 1.769 26,15 . . .
Sei, filet fryst 5 220 41,83 10 320 32,13
Hyse, fersk 146 3.590 24,62 144 2.960 20,52
Hyse, fryst 1.635 27.330 16,72 1.604 37.219 23,21
Hyse, filet fersk 5 154 29,13 1 26 24,52
Hyse, filet fryst 4 218 53,33 . . .
Uer, fersk 105 3.220 30,58 151 3.915 25,93
Uer, fryst 1.412 20.006 14,17 642 9.080 14,14
Blåkveite fersk 7 262 38,13 48 1.368 28,39
Blåkveite, fryst 3.129 128.309 41,01 428 13.313 31,10
Breiflabb, fersk 17 1.384 81,95 52 4.582 88,35
Kveite, vill fersk 48 4.464 92,32 42 3.724 87,81
Kveite, fryst 194 9.547 49,20 4 255 62,04
Kveite, fersk oppdrett 37 3.761 101,19 46 4.335 93,73
Lyr, fersk 15 373 25,40 12 329 26,79
Lysing, fersk 4 96 23,81 4 94 25,87
Pigghå, fersk 2 29 19,06 2 34 16,38
Rødspette, fersk 129 1.656 12,81 442 4.880 11,04
Steinbit, fersk 9 246 26,14 13 329 24,92
Steinbit, fryst 265 2.467 9,33 116 1.927 16,67
Totalt 19.230 494.991   9.434 198.916  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport av saltet, tørket, klippfisk

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Klippfisk, totalt 716 23.093 32,26 777 22.561 29,04
  Klippfisk, torsk 79 3.338 42,04 187 5.825 31,19
  Klippfisk, sei 220 7.030 31,95 233 7.184 30,87
  Klippfisk, lange 100 3.275 32,62 55 1.728 31,54
  Klippfisk, brosme 105 2.969 28,31 112 2.779 24,75
Tørrfisk, totalt 116 7.688 66,36 44 4.003 91,44
Tørrfisk, torsk, Lototrundfisk 9 1.509 173,96 7 744 113,44
Tørrfisk torsk, Finnmarkrundfisk 10 1.005 103,58 7 698 100,88
Tørrfisk torsk, unntatt rotskjær 19 2.281 120,09 14 1.367 94,59
Tørrfisk sei, rundfisk 17 650 37,69 4 287 81,42
Tørrfisk, brosme 28 1.192 42,51 11 816 71,21
Lange, tørket filet 0 55 168,27 0 59 167,46
Tørrfisk, annen fisk 21 635 30,14 0 31 61,95
Tørkede hoder, blære mm 7 382 56,31 13 459 34,56
Saltfisk total inkl. filet 74 2.143 29,13 61 1.381 22,62
Sei, saltet 15 397 26,04 20 446 22,89
Brosme, saltet 5 124 23,95 9 189 21,74
Lange, saltet 5 173 34,64 . . .
Hyse, saltet 48 1.448 30,10 26 581 22,32
Totalt 906 32.924   882 27.945  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport av pelagisk fisk

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Makrell, fersk 44 425 9,67 1 24 25,62
Makrell, fryst 47.981 491.215 10,24 35.865 362.459 10,11
Makrell, fryst 600g? 216 3.882 17,95 183 3.831 20,91
Makrell fryst, under 600g 47.764 487.333 10,20 35.682 358.628 10,05
Sild, fryst 11.836 140.284 11,85 12.815 121.269 9,46
Sild, fryst filet 5.239 89.336 17,05 2.872 45.319 15,78
Sild, fryst filet m/skinn 671 11.346 16,92 142 2.041 14,38
Sild, fryst filet u/skinn 4.569 77.990 17,07 2.730 43.278 15,85
Sild, fryst filet butterfly 2.210 29.641 13,41 2.931 32.290 11,02
Sildefilet, fersk 67 748 11,14 403 3.807 9,45
Sildefilet, saltet 46 679 14,87 66 927 14,09
Lodde, fryst 3.513 16.895 4,81 1.154  5.990 5,19
Hestmakrell, fryst 971 11.566 11,92 1.505 18.078 12,01
Totalt 69.697 751.148   54.681 557.873  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport av diverse produkter

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Farseprodukter, fryst/hermetisk 1 43 56,89 3 101 40,07
Sukkersaltet rogn 35 708 20,30 47 733 15,64
Kaviar 0 19 70,33 28 291 10,30
Lever/melke fryst 70 889 12,68 174 1.313 7,55
Medisintran 3 192 59,53 4 288 64,25
Sildolje/fiskemel/pellets 3.811 43.097 11,31 12.612 86.668 6,87
Totalt 3.920 43.097   54.681 89.394  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport av reker og skalldyr

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 NOK/KG Tonn NOK1000 NOK/KG
Reker, totalt 97 8.411 86,68 0 39 89,45
Kokte reker, fryst med skall 26 845 33,00 . . .
Blåskjell, levende/ferske 1 65 52,46 . . .
Kamskjell, levende/ferske 84 4.359 51,97 84 4.028 47,74
Kongekrabbe, fryst 133 19.043 142,79 73 14.139 194,71
Kongekrabbe, levende 5 1.419 266,44 1 330 254,54
Snøkrabbe, fryst 1.061 52.626 49,60 . . .
Krabbe, annen fryst 1 168 208,33 276 12.777 46,34
Totalt 1.408 86.936   434 31.313  

Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

Nederland: Norsk eksport total fordelt på produktgrupper

Produkt 2015 2014
Tonn NOK1000 Tonn NOK1000
Norsk eksport totalt 2.625.199 74.548.428 2.683.153 68.750.649
EU27 totalt 1.670.170 49.778.277 1.592.383 42.495.901
Nederland totalt 155.174 3.778.155 131.161 2.896.618
Laks og ørret 52.926 2.286.857 47.226 1.930.911
Saltet/tørket/klippfisk 906 32.924 882 27.945
Hvitfisk, fersk/fryst 19.230 494.991 9.434 198.916
Pelagisk fisk 69.697 751.148 54.681 557.873
Reker og skalldyr 1.408 86.936 434 31.313
Annet* 11.007 125.299 18.504 149.660

*Annet inkluderer farseprodukter, tran, fiskemel, fiskeolje, lever, rogn, melke, kaviar m.m… Kilde Sjømatrådet. Bearbeidet av Kystmagasinet.

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.