DEL

– Det er behov for å bedre grunnlaget for lokal rekruttering til trafikksentralen i Vardø. Jeg har derfor satt av 900 000,- kroner til et samarbeid mellom Nordkapp maritime fagskole og videregående skole, Vardø videregående skole og Kystverket om en desentralisert opplæring innen nautiske fag i Vardø, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 25.08.2009 )

[raw]

– Etter åpningen av Vardø trafikksentral i 2007 har det vært en utfordring å rekruttere kvalifisert arbeidskraft lokalt, slik vi har ønsket. Et nautisk utdanningstilbud i Vardø vil på sikt kunne bedre grunnlaget for lokal rekruttering til trafikksentralen og sikre en god lokal tilhørighet blant de som jobber der, sier fiskeri- kystminister Helga Pedersen.

 

Midlene skal gå til et toårig prosjekt med fagskoleutdanning innen nautiske fag. Prosjektet ledes fra Nordkapp maritime fagskole og det legges opp til distanseundervisning ved Vardø videregående skole.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.