Vietnamesiske fiskeforedlingsbedrifter har den siste tiden redusert produksjonen med 20 til 30 prosent. Årsaken skal være sviktende ordretilgang som følge av den globale finanskrisen. De er ikke alene om å merke sviktende etterspørsel.


( 23.12.2008 )

[raw]

Indiske eksportører sitter med fryselagrene fulle av oppdrettsreker. Prisen har falt rundt tretti prosent i løpet av kort tid. Finanskrisen får skylden, selv om mye tyder på at årsaken nok også er å finne i at stadig flere asiatiske oppdrettere skifter fra tigerreker til den mer robuste og hurtigvoksende rekearten, hvite reker.

 

Rammes først
I Korea har over 20.000 restauranter og spisesteder stengt dørene siden begynnelsen av september. Når det er trange tider økonomisk spiser folk hjemme. Sjømatimportørene merker at etterspørselen etter importert sjømat synker. Den samme utviklingen skjer i USA hvor flere restaurantkjeder melder om synkende omsetning. Folk kjøper heller rimelig mat og spiser hjemme.

 

I Australia sier Dale Summer, som representerer The Lakes Entrance Fisherman Co-op, at etterspørselen etter sjømat har sunket som følge av finanskrisen. Det samme har den australske dollaren som er på nært et rekordlavt nivå. Normalt skulle den lave dollaren ha stimulert til økt eksport. Men ifølge Dale skjer ikke det.

 

Thailandske rekeoppdrettere planlegger kraftige kutt i produksjonen av oppdrettsreker neste år i et forsøk på å opprettholde etterspørselen. Problemet er at det i første rekke er det amerikanske markedet som har sviktet. Det gjør at mange rekeeksporterende land ser etter nye markeder. Resultatet er et forsterket prisfall globalt.

 

Uklart bilde i Norge
For norsk sjømateksport er det vanskelig å danne seg et helhetlig bilde. Eksporten av sild og makrell har økt i volum samtidig som prisene har steget kraftig, spesielt på makrell. Ingenting tyder på krise i markedene for pelagisk fisk.

 

For laks er situasjonen motsatt. Til tross for en kraftig svekking av dollaren mot både euro, og de aller fleste valutaer, synker prisen på laks. Den er i skrivende øyeblikk (slutten av november) nede på rundt 25 kroner. Hadde ikke kronen vært kraftig svekket ville den antakelig ha ligget ned mot 24 kroner, kanskje under. Om prisfallet skyldes finanskrisen er det ingen som kan svare på. Eksportert volum har ikke vist noen markert fall.

 

Første sjømat-offer
Norges største torskeoppdrettsselskap Codfarmers har sunket med 81 prosent i markedsverdi på Oslo børs det siste året. De siste ukene har fallet vært dramatisk. Prisen på oppdrettstorsken er ned 32 prosent i forhold til tidligere. Det er neppe grunn til at finanskrisen vil bidra til at prisen vil komme opp igjen.

 

Onsdag 19. november forlot administrerende direktør Øystein Steiro selskapet. Selv om hans fall nok også kan skyldes strategiske avgjørelser som har forverret selskapets situasjon, har ikke situasjonen i finansmarkedene gjort det noe bedre. Mest sannsynlig ble han norsk fiskerinærings første offer for finanskrisen.

 

Rammes restaurantnæringen i Europa kan det fort gi ytterligere press på lakseprisen. Reduseres USAs import av chilensk laks vil denne laksen bli solgt i andre markeder. Kanskje vil fallet sykdomsproblemene har forårsaket i chilensk produksjon redde lakseprisen fra et dramatisk fall? I norsk presse spår de fleste synsere at norsk fiskerinæring er relativt immun. Men få trodde Oslo børs ville falle under 200 heller.

[/raw]