«Taupiri» skal avlive, bløgge og frakte laks til slakteri for Mowi i region Sør, Midt og Nord.

«Taupo» var første skip i en ny serie prosessbåter, og denne har vært i drift i noen måneder for Salmar. Nå er søsterskipet «Taupiri» under bygging ved Fitjar Mek. Verksted. «Taupiri» blir i likhet med søsterskipet 43 meter lang og vil laste 300 tonn fisk.

Napier har hatt et langt og godt samarbeid med Mowi helt siden 2004. I 2008 bygget Napier om skipet «Tauranga» fra brønnbåt til prosessbåt. Rederiet har mer enn 10 års erfaring med utvikling av prosessbåt som avliver, bløgger og kjøler ned laksen og transporterer den til slakteriet. Dette viktige utviklingsarbeidet er gjort i tett samarbeid med Mowi og Nofima.

Etter å ha videreutviklet konseptet i 10 år er rederiet nå klar med en hel serie nye prosessbåter, som er skreddersydd for oppgaven. Serien består av prosessbåter i ulike størrelser, fra 15 til 50 meter, og er utviklet av rederiet Napier i samarbeid med skipsdesignerne i Heimli og verftet Fitjar Mek. Verksted.

– Jeg er glad for at det vellykkede samarbeidet med Mowi nå blir utvidet, sier Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier AS. – Jeg mener at dette er fremtidens måte å transportere laks fra merd til slakteri. Fisken blir avlivet raskt og slipper stress, noe som gir en bedre fiskevelferd. Metoden gir derfor bedre kvalitet på sluttproduktet og en unngår tap av fisk under transporten til slakteri. Viktig er også den biologiske sikkerheten ved denne typen fartøy, der alt skjer lukket og ingenting slippes ut til omgivelsene, sier Tufteland.