Hjem Nyheter Næringsministeren mottok ny studie om verftsnæringen
Studien viser at mange av de mellomstore og mindre nybyggings- og reparasjonsverftene har klart seg godt gjennom de siste ti årene. Illustrasjonsfoto: Edmund Mongstad.

Næringsministeren mottok ny studie om verftsnæringen

Dato:
Næringsminister Iselin Nybø mottok onsdag 30. juni en ny studie av den økonomiske og konkurransemessige situasjon til verftsnæringen.

– Verftsnæringen har blitt sterkt påvirket av både fallet i oljeprisen og koronapandemien. Konkurransen har blitt mye tøffere internasjonalt, og kommer ofte fra land med lavere personalkostnader enn Norge. Denne studien gir en omfattende kartlegging av markedssituasjonen i verftsnæringen, og effekten av dagens virkemidler. Nå vil vi gå gjennom forslagene i rapporten, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Studien viser at mange av de mellomstore og mindre nybyggingsog reparasjonsverftene har klart seg godt gjennom de siste ti årene, men at det er mange utfordringer som må løses for at vertsnæringen skal opprettholde og gjenerobre markedsandeler innenfor bygging av avanserte skip i et internasjonalt marked.

– Jeg er trygg på at verftsnæringen vil kunne bygge videre på de konkurransefordelen vi har i Norge, nemlig problemløsningskompetanse, forskningsbasert kunnskap, innovasjon og omstillingsevne, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Studien er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Boston Consulting Group (BCG), på vegne av Næringsog fiskeridepartementet.

Array
(
  [1632544649] => Array
    (
      [td_check_version] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 110657051
                  [site] => 8
                  [hook] => td_check_version
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1629434249
                  [nextrun] => 1632544649
                  [interval] => 259200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 259200
            )

        )

    )

  [1632547054] => Array
    (
      [delete_expired_transients] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 110775795
                  [site] => 8
                  [hook] => delete_expired_transients
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1629695854
                  [nextrun] => 1632547054
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1632541374] => Array
    (
      [newsletter] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 110855975
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1629887274
                  [nextrun] => 1632541374
                  [interval] => 300
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 300
            )

        )

    )

  [1632560400] => Array
    (
      [newsletter_automated] => Array
        (
          [a5f5d7a5fc80600513c623db108873af] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 2
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111118499
                  [site] => 8
                  [hook] => newsletter_automated
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 2
                    )

                  [start] => 1630486800
                  [nextrun] => 1632560400
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1632566749] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [bf14f8d7a0e572b6e4abe86bb9077155] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 36448
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111454907
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 36448
                    )

                  [start] => 1632566749
                  [nextrun] => 1632566749
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1632544113] => Array
    (
      [wp_privacy_delete_old_export_files] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111738668
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_privacy_delete_old_export_files
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1631899713
                  [nextrun] => 1632544113
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1632544183] => Array
    (
      [wc_admin_unsnooze_admin_notes] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111748765
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_unsnooze_admin_notes
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1631924983
                  [nextrun] => 1632544183
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1632541200] => Array
    (
      [wc_admin_process_orders_milestone] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111766827
                  [site] => 8
                  [hook] => wc_admin_process_orders_milestone
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1631968800
                  [nextrun] => 1632541200
                  [interval] => 3600
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 3600
            )

        )

    )

  [1632541207] => Array
    (
      [action_scheduler_run_queue] => Array
        (
          [0d04ed39571b55704c122d726248bbac] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => WP Cron
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111843283
                  [site] => 8
                  [hook] => action_scheduler_run_queue
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => WP Cron
                    )

                  [start] => 1632133207
                  [nextrun] => 1632541207
                  [interval] => 60
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 60
            )

        )

    )

  [1632571562] => Array
    (
      [wp_scheduled_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111846073
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632139562
                  [nextrun] => 1632571562
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1632566390] => Array
    (
      [adrotate_auto_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111874309
                  [site] => 8
                  [hook] => adrotate_auto_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632220790
                  [nextrun] => 1632566390
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1632579300] => Array
    (
      [adrotate_evaluate_ads] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111874326
                  [site] => 8
                  [hook] => adrotate_evaluate_ads
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632190500
                  [nextrun] => 1632579300
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1632580200] => Array
    (
      [adrotate_empty_trackerdata] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111874327
                  [site] => 8
                  [hook] => adrotate_empty_trackerdata
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632191400
                  [nextrun] => 1632580200
                  [interval] => 43200
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 43200
            )

        )

    )

  [1632563752] => Array
    (
      [wp_scheduled_auto_draft_delete] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111915767
                  [site] => 8
                  [hook] => wp_scheduled_auto_draft_delete
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632304552
                  [nextrun] => 1632563752
                  [interval] => 86400
                  [status] => waiting
                )

              [interval] => 86400
            )

        )

    )

  [1632714782] => Array
    (
      [publish_future_post] => Array
        (
          [e670fa5eb0ea302c604d0a63c459e61a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                  [0] => 36574
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 111986794
                  [site] => 8
                  [hook] => publish_future_post
                  [args] => Array
                    (
                      [0] => 36574
                    )

                  [start] => 1632714782
                  [nextrun] => 1632714782
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

  [1632543620] => Array
    (
      [woocommerce_cancel_unpaid_orders] => Array
        (
          [40cd750bba9870f18aada2478b24840a] => Array
            (
              [schedule] => __fake_schedule
              [args] => Array
                (
                )

              [_job] => HM\Cavalcade\Plugin\Job Object
                (
                  [id] => 112013237
                  [site] => 8
                  [hook] => woocommerce_cancel_unpaid_orders
                  [args] => Array
                    (
                    )

                  [start] => 1632543620
                  [nextrun] => 1632543620
                  [interval] => 
                  [status] => waiting
                )

            )

        )

    )

)