I et åpent møte 3. desember legges det frem et helhetlig miljøregnskap over sentrale volumprodukter fra norsk fiskeri- og havbruksnæring. Vil norsk sjømat fremdeles fremstå som miljøvinner?


[raw]

All matproduksjon vil nødvendigvis kreve energi og føre til utslipp av klimagasser, men i forhold til andre sammenlignbare produkter, er fisk blant det mest miljøvennlige man kan spise. I alle fall ifølge foreløpige resultater som er publisert tidligere. Om kort tid kommer altså de endelige tallene.

 

Viktig dokumentasjon
Miljøregnskapet følger sjømatproduksjonen helt fra fiskebåten legger fra kai eller oppdrettsfisken klekkes, og til fisken havner i handlekurven til forbrukere i inn- og utland. Analysen vil tallfeste både energiforbruk og klimagassutslipp for sentrale produkter i norsk sjømatnæring.

 

Erling Holmeset jr. fra Norges Fiskarlag poengterer at miljøregnskapet har et videre formål enn kun å dokumentere hvorvidt sjømat er miljøvennlig eller ei:

 

– Miljøregnskapet vil vise hva som er status for fiskerinæringen i dag, men også hvor i verdikjeden det er størst utslipp. Denne analysen kan vi i neste omgang bruke som grunnlag for å sette inn så relevante tiltak som mulig.

 

– Utarbeidelsen av miljøregnskapet er et uttrykk for at næringen tar miljøutfordringene på alvor, og ønsker å gjøre noe med det, supplerer Jon Arne Grøttum fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL).

 

Holmeset og Grøttum utgjør styringsgruppen for miljøregnskapsprosjektet, som blir utført av SINTEF Fiskeri og havbruk AS, NTNU og Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Sverige, på oppdrag fra forskningsfondet FHF.

 

Åpent møte 3. desember
De endelige resultatene fra miljøregnskapet fremlegges på et åpent møte 3. desember, kl 10-13, på Flyporten konferansesenter på Gardermoen. (Programmet vil bli offentliggjort senere på blant annet www.fhf.no.)

 

Holmeset og Grøttum sier at det blir interessant å få opp hvilke deler av verdikjeden som kommer best og dårligst ut. Miljøregnskapet vil synliggjøre energiforbruk og klimautslipp knyttet til hvert enkelt ledd, så som foredling og transport. For villfanget fisk vil dessuten faktorer som drivstofforbruk og kjøling fremgå, mens det for oppdrettsfisk vil bli gitt tall om fôrproduksjon samt øvrig energiforbruk og utslipp knyttet til oppdrett.

 

Det vil også bli presentert sammenlignbare tall om sjømat sett i forhold annen matvareproduksjon. Møtet er gratis. Påmelding kan skje på e-post til [email protected], frem til i dag 20. november.

[/raw]