Utallige norske fartøy, deriblant svært mange fiskefartøyer har kraner, nothalere og annet utstyr fra Triplex, eller MacGregor Norway AS som selskapet som produserer Triplex nå heter. Nå bygger de ny kai for å gjøre det lettere å få utført reparasjoner og vedlikehold like ved produksjonslokalene. MacGregor Norway AS avd. Triplex er en stor leverandør av […]

Utallige norske fartøy, deriblant svært mange fiskefartøyer har kraner, nothalere og annet utstyr fra Triplex, eller MacGregor Norway AS som selskapet som produserer Triplex nå heter. Nå bygger de ny kai for å gjøre det lettere å få utført reparasjoner og vedlikehold like ved produksjonslokalene.

MacGregor Norway AS avd. Triplex er en stor leverandør av dekksutrustning og annet utstyr til fiske-, forskningog offshoreflåten. På Averøy har bedriften en omfattende servicevirksomhet, som ifølge en pressemelding nå er under utviding.

Bedriften er i gang med å bygge ny kai. Ved gamlekaia var det litt grunt. Nå blir det mulighet for større båter å komme til service. Ifølge selskapet skal kaien som skal ferdigstilles innen utgangen av august, bli førti meter lang og få en dybde på 7,5 meter ved lavvann. Første anløp er planlagt til 10. september.

– Vi har tatt imot en god del båter gjennom alle år slik det har vært. I fjor hadde vi 70-80 anløp til kai. Kapasiteten blir nå betraktelig høyere med nye og bedre kai-fasiliteter på plass.

Snart får vi muligheten til å ta inn de største båtene også, sågar brønnbåter med Triplex-utstyr på dekk. Foruten innen fiskeri, forskning og offshore, blir vi mer og mer synlig med leveranser til oppdrettsnæringen samt andre spesialfartøy, opplyser Per Olav Blikås ved MacGregor Norway.

MacGregor feiret nytt kontorbygg

Utvidelsen er et ledd i satsingen til MacGregor innen fiskeriog forskningsfartøy, som foreløpig kulminerte med konsernets oppkjøp av Rapp Marine sent i 2017. Integreringen er i full gang, og med god support av teknikerne fra søsteravdelingen i Bodø er planen og også yte service på Rapp-utstyr ved kai på Hendholmen.
Rapp Marine og Triplex har hatt nært samarbeid over lang tid, og nå fremstår de to enhetene i fellesskap under MacGregor – dette blir en god match, opplyser Blikås.

Målsettingen er selvfølgelig å utnytte alle synergier i samarbeidet til beste for kundene. Dette gjelder selvfølgelig også salg og oppstart av nyanlegg vi leverer til kunder over hele verden..

For tiden er det 92 fast ansatte ved MacGregor Norway avd. Triplex. I tillegg benyttes innleie ved behov.

– Vi får nå en ny kai som vil gi oss mulighet til å ta i mot større fartøyer. Samtidig er planen og også yte service på Rapp-utstyr ved denne kaien, forteller daglig leder Per Olav Blikpås ved Macgregor Norway AS, avdeling Triplex.