DEL

Overvåkningstjenesten for fiskefelt har denne uken startet tokt med innleid reketråler på fjordene i Troms. Allerede første dag på feltet ble det registrert mye torskeyngel i fangstene.


( 18.10.2013 )

[raw]

Med bakgrunn i prøvetråling har Fiskeridirektøren fra og med i går stengt to områder i Troms, henholdsvis i Lyngenfjorden og i Ulsfjorden for fiske etter reker med trål. Prøver tatt i Lyngenfjorden viste gjennomsnittlig innblanding på 225 stk. torskeyngel per 10 kg reker.

 

I følge gjeldene forskrift om utøvelse av fisket i sjøen skal innblanding av torsk under minstemål ikke overstige 8 eksemplarer per 10 kg reker. Registreringer så langt viser fangster med innblanding opp mot 337 stk. torskeyngel per 10 kg reker.

 

Ber om aktsomhet
– Vi oppfordrer reketrålfiskerne til å være aktsomme og forlate felt der de risikerer å få for mye torskeyngel. De har selv et ansvar for å ta prøver for å sjekke yngelinnblanding, sier Rolf Harald Jensen, leder for Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet.

 

Overvåkingstjenesten vil følge utviklingen i fiskeriet tett den nærmeste tiden, og ser ikke bort i fra at flere områder kan bli stengt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.