Havforskningsinstituttet bekrefter det ”alle” har sett – det står enorme mengder med skrei i Lofoten og utenfor Vesterålen og Senja. Havforsker Erik Berg tør likevel ikke å snakke om rekord.


( 13.04.2012 )

[raw]

Første påskedag avslutta Havforskningsinstituttet sitt årlige skreitokt, og i dag presenterer toktleder Erik Berg årets skreikart.

– Vi måler skreibestanden ved hjelp av akustiske målinger, og det ligger alltid en viss usikkerhet inne i disse målingene. I år har vi sett at det er store mengder skrei over større områder enn i fjor, men i 2011 var det noen flekker ved Værøy og Røst hvor skreien stod ekstremt tett, og vi har ikke vært i nærheten av slike konsentrasjoner i år, sier Berg. Det er derfor han ikke tar ordet ”rekord” i sin munn i år.

Lenger øst
I år har skreitoktet gått lenger øst enn tidligere, og målingene viser at det står store mengder skrei fra Lofotodden til Kanstadfjorden i Lødingen.

– Dette forteller oss at bestanden er i meget godt hold, sier Berg.
Målingene viser at det er omtrent 100 millioner individer av sju år gammel nordøstatlantisk torsk i området som skreitoktet har dekket.

– Samtidig ser vi at det 75 millioner åtteåringer, noe som tyder på at den sterke 2004-årsklassen fortsatt er viktig for den videre rekrutteringa til torskebestanden, sier Berg.

I fjor, da denne årsklassen var sju år, ble den målt til 180 millioner eksemplarer.

Halvparten er hunnfisk
Berg sier det er omtrent 50/50 fordeling mellom hanner og hunner i skreibestanden.

– Det er også et godt tegn, fordi mengden hunner er viktigere for den videre rekrutteringa enn hannene, sier Berg, som ser bare ett skår i gleda – gjennomsnittsvekta for årets åtteåringer er 0,6 kilo lavere enn det åtteåringene veide i fjor.

 

– I 2011 veide en åtte år gammel skrei 4,5 kg i gjennomsnitt, i år veide gjennomsnittsåtteåringen 3,9 kg, avslutter Berg.

Grafikktekst:
Skreimengdene måles i såkalte ”ekkoverdier”. Spredte = 0 – 50, svake = 50 – 250, middels = 250 – 1250, gode = 1250 →. Grafikk: Erik Berg, Havforskningsinstituttet.

[/raw]