Sildefisket har tatt seg opp de siste dagene, melder Norges Sildesalgslag. Torsdag var kvantumet 10 290 tonn fordelt på 22 båter.  Den siste tiden har vi sett at fiskefeltet for NVG-sild stadig flytter seg lengre nordover. Variasjonen i størrelse har vært stor.


( 01.11.2008 )


[raw]

Bare på torsdag var det variasjoner på mellom 270 – 370 gram.
– Auksjonsresultatene viser at det også er variasjoner i prisen, selv om prisnivået generelt sett er godt. Beste pris på torsdag var 4,17 for den største silda.
Det er lenge siden vi har sett 4-tallet på NVG-prisen, sier salgsleder Magne Fagerland.

 

Derimot er Fagerland mer bekymret for tilbakemeldingene fra makrellfiskerne.
– De som er på hestmakrell-feltet ser jo også etter makrell. Det rapporteres om lite makrell, til tross for brukbart vær de siste dagene. I løpet av torsdagen ble det omsatt i underkant av 200 tonn makrell.
Fram mot helgen er det sendt ut kulingvarsel. Det er derfor ventet noe lavere aktivitet, spesielt på sildefisket inn mot helgen, forteller Fagerland.

 

Hestmakrell har vært det store fisket de siste dagene. Som informert om her på Kystmagasinet.no har store volumer blitt fisket til rekordpriser.

 

– Bare i løpet av torsdagen var det innmeldt nærmere 5700 tonn hestmakrell. Det er mer enn i hele 2007. Det store kvantumet gjorde at prisene stabiliserte seg på rundt 9 kroner per kg.
Ni kroner per kg er noe lavere pris enn det vi har sett de siste dagene.
Fortsatt rapporteres det om mange båter på feltet. Torsdag var det til sammen 30 båter på auksjon på hestmakrell, ifølge Fagerland.

[/raw]