DEL

Det er nå klart for MSC sertifisering av norsk NVG-sild, nordsjøsild og makrell. Til tross for at Norge og Færøyene har “bevilget” seg en ekstra makrellkvote, og Island har varslet et fiske på inntil 112 000 tonn, alt i tillegg til ICES sine anbefalinger, har fisket blitt godtatt som bærekraftig i henhold til MSC sine kriterier.


( 27.04.2009 )

[raw]

Den offisielle klareringen skjer på European Seafood Expositions i Brussel 30.april.

Etter en lang og grundig prosess er det klart for miljøsertifisering av norsk sild og makrell. Disse fiskeslagene får anledning til å bruke MSC-logoen, som innebærer at en uavhengig tredjepart nå står inne for at disse fiskeriene er bærekraftige, skriver Sildelaget på sine nettsider.

– Vi er glade for at alt nå ligger til rette for at disse fiskelagene nå får anledning til å bruke MCS-merket. Det sier salgsdirektør i Norges Sildesalgslag, Knut Torgnes.

Interrereserte er velkommen til å delta på presentasjonen av tre nye bærekraftige pelagiske fiskeslag.  Det skjer på Europaen Seafood Exposition-messen i Brussel 30. april. MSC kommer til å presentere prosessen og gi grønt lys for disse tre pelagiske fiskeslagene.

Både Norges Sildesalgslag og MSC-representanter kommer til å være med på markeringen av sertifiseringen.

 

Sertifiseringen kommer i prinsippet til å gjøre det lettere å få omsatt fiskeartene i større super- og hypermarkedskjeder som har fokusert på at deres fiskeprodukter skal komme fra  bæredyktige fiskerier. Det er neppe grunn til å betvile at beskatningsnivået for både Nordsjøsild og NVG-sild er bærekraftig. Mer intereressant er at makrellfisket til tross for at nasjoner har bevilget seg rundt 150 000 tonn utenfor de anbefalte kvotene, samt at det er oppdaget omfattende dumping av liten makrell i skotske farvann, blir karaterisert som bærekraftig. Når all dokumentasjon foreligger vil det bli interessant å se hvordan MSC kan forsvare et fiske med et så stort uttak utenfor anbefalte kvoter. I dette tilfellet godtar MSC at nasjoner ikke retter seg etter ICES sine anbefalinger, og dermed svekkes betydningen av ICES sin rolle som rådgivende instans. På den annen side viser MSC uavhengihet ved å godta makrellfisket som bærekraftig. 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.