– De norske oppdrettsleverandørselskapene MPI AS (Multi Pump Innovation) og BKW AS inngår en strategisk samarbeidsavtale for å trappe opp produktutvikling og bredde ut produktspekteret som selskapene tilbyr service- og oppdrettsselskaper i Norge og utlandet.

Avtalen innebærer samarbeid på en rekke områder inkludert salg, FoU og produktutvikling, samt en kapasitetsopptrapping på testing av utstyr som anvendes av aktører i oppdrettsnæringen.

Mens MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden, har BKW en produktportefølje bestående av spyleflåte for mærringer, leppefiskskjulvaskere, sorteringsanlegg for stamfisk og transporttanker for levende fisk.

– Vi kommer i fellesskap til å tilby service- og oppdrettsselskaper en pakke bestående av MPIs vaskeroboter for å vaske nøtene og BKWs spyleflåter for å vaske selve mærringen og leppefiskskjulet. Å levere en slik totalpakke, hvor rengjøringsjobben kan utføres fra samme arbeidsplattform, kan bidra til å gjøre vaskeoperasjoner på oppdrettsanlegg enda mer kostnadseffektive, sier Kåre Myrvåg, administrerende direktør i MPI.

Som del av den strategiske samarbeidsavtalen mellom partene kommer MPI til å overta salgs- og markedsføringsansvaret for produktene som BKW har utviklet spesifikt for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer selskapens to fagmiljøer til å samarbeide tett for å utvikle nye, kostnadseffektive løsninger og produkter til oppdrettsindustrien.

– MPI har et betydelig større internasjonalt fotavtrykk og enda mer profesjonalisert salgsorganisasjon enn det vi har. Vi tror potensielle kunder vil verdsette at vi i partnerskap tilbyr dem en mer komplett vaskepakke under en og samme paraply, fremfor at de skal måtte forholde seg til to ulike leverandører som leverer tilstøtende løsninger. Vi ser frem til å samarbeide tett med MPI fremover, og er trygge på at dette er et partnerskap hvor en pluss en blir tre, sier Jelle Van Weert, daglig leder i BKW.

Økt testkapasitet

Gjennom avtalen med BKW vil MPI også utvide selskapets testkapasitet for vaskeroboter og annet utstyr. Selskapene vil samarbeide om å videreutvikle BKWs fullskala testfasilitet (merd) i Valsøyfjord øst for Kristiansund, for å ytterligere effektivisere både vasking av nøter og mærringer.

– Investeringene vi gjør i testmerden hos BKW vil gjøre oss enda mer uavhengig av å teste utstyr hos kunder, som betyr både tids- og kostnadsbesparelser for kundene våre. I tillegg vil kunder av både BKW og MPI kunne få tilbud om demonstrasjon av utstyr i Valsøyfjord, sier Kåre Myrvåg. Oppstart for samarbeidet var 1. april 2019.

BKW har hovedkontor i Valsøyfjord i Møre og Romsdal. Selskapet har 14 ansatte. I tillegg til å ha utviklet en rekke produkter til oppdretssnæringen, har selskapet et stort mekanisk verksted.

– Gjennom avtalen vil MPI fremover ha full anledning til å anvende kompetansen og kapasiteten i det mekaniske verkstedet vårt. Det vil til syvende og sist komme MPIs kunder til gode og potensielt skape enda flere arbeidsplasser hos BKW, sier Jelle Van Weert

MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden. Selskapet er global markedsleder for vaskeroboter. Totalt har MPI levert mer enn 700 vaskeroboter over hele verden. Racemaster 3.0 følger i fotsporene til førstegenerasjonssystemet «Terminator» og andregenerasjonsroboten R.O.N.C. – remotely operated net cleaner.