Kystmagasinet 3.16: Godt oppmøte, god stemning og engasjerte fiskere møtte Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag da de inviterte til fiskermøter på Myre og Andenes.

Kalenderen viser nesten midten av februar. Vinterfisket utenfor Vesterålen har tatt seg opp de siste ukene, tross for at innsiget av skrei har latt vente på seg. Været har vært så variabelt som det pleier på denne tida av året. Noe som har ført til noen dager landligge for kystflåten.

FISKERMØTE 6

Organisasjonene stilte toppet på møtene på Andenes (bildet) og Myre. Fv Otto Gregussen (Norges Fiskarlag), Brita Åsheim Rasmussen (Norges Råfisklag), Ivar Sagen og Steinar Jonassen (begge Norges Fiskarlag).

Toppet møter

Norges Råfisklag og Norges Fiskarlag benyttet anledningen, før det store vinterfisket tok til, til å møte fiskerne på Andenes og Myre. At begge organisasjonene møter opp mannsterk og med toppet mannskap i møtet med kystfiskerne viser hvor viktig dialogen med fiskerne er. Fra Norges Råfisklag deltok administrerende direktør Trygve Myrvang og regiondirektør Brita Åsheim Rasmussen, mens fiskarlaget stilte med leder Kjell Ingebrigtsen, generalsekretær Otto Gregussen, daglig leder Fiskarlaget Nord Ivar Sagen og daglig leder Nordland Fylkes Fiskarlag.

FISKERMØTE 4

Mange engasjerte fiskere møtte opp. Her fra møtet på Andenes ser vi Yngve Larsen (nr 2 fra venstre), Thomas Wold og Eirik Norvoll.

Godt oppmøte

Størst oppmøte var det på møtet på Myre, der cirka 50 fiskere hadde møtt opp. At oppmøte her ville være større enn på Andenes var også som forventet ettersom store deler av kystflåten leverer til mottakene i Øksnes-området. Fiskeslagets leder Kjell Ingebrigtsen var godt fornøyd med møtene og oppmøte, og uttalte at det var nyttig å møte fiskerne. Det gir gode samtaler, samtidig som de får inntrykk av hva som rører seg blant medlemmene.

Ingebrigtsen hadde fire temaer på blokka for møtene: Instruksen fra Nærings- og fiskeridepartementet om forholdsmessighet mellom kvotegrunnlag og størst lengde, status om strukturkvoteordningen i kystflåten, samarbeidsavtale Sjømat Norge, salgslagene og Norges Fiskarlag, og organisasjonens arbeid i forhold til ERS og kystfiskeappen.

FISKERMØTE 5

Adm. direktør i Norges Råfisklag, Trygve Myrvang (tv), og leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, lyttet til hva fiskerne hadde å si.

Skuddpremien avblåst

På agendaen fra råfisklaget og Myrvang stod spørsmål omkring pris og omsetning, og han poengterte at minsteprisfastsettelse er stadig viktig for å sikre lønnsomhet i alle ledd. Spøkefullt kunne han konstatere at «skuddpremien» på råfisklaget, på grunn av de lave minsteprisene i 2013, er avblåst. Han tok også opp dette med ressurs- og kvalitetskontroll, og kunne opplyse om at både fartøyer og landanlegg er forbedret og blitt bedre utrustet for å oppnå bedre kvalitet.