DEL

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen møtte i dag den britiske minister for fiskeri, Huw Irranca-Davies. – Vi har hatt en svært nyttig drøftelse av mange sentrale fiskerispørsmål. For Norge er dette viktig fordi Storbritannia er en betydelig fiskerinasjon, og Norge har en lang tradisjon for et tett og godt forhold med vår nabo på den andre siden av Nordsjøen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 23.03.2009 )

[raw]

– For meg var det viktig å få fram norske synspunkt om EUs forslag til forbud mot import av selprodukter, sier Helga Pedersen.

 

– Av andre saker som ble drøftet var spesielt oppfølgingen av kvoteavtalen med EU for 2009. Norge opplevde denne avtalen som et gjennombrudd i arbeidet mot utkast av fisk, hvor vi avtalte en rekke tiltak for å bedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen. Det viktigste arbeidet her er å etablere et system for stenging og åpning av fiskefelt. Målet er å beskytte yngel, ungfisk og gytefelt. Norge har mange års erfaring med dette i Barentshavet og vi har forventninger om å få på plass et effektivt system også i Nordsjøen, sier fiskeri- og kystministeren.

 

Også andre viktige saker ble drøftet som EUs reform av den felles fiskeripolitikken og sentrale markeds- og handelsspørsmål.
Huw Irranca-Davies skal videre på besøk i Norge ifølge med statssekretær Vidar Ulriksen. De skal blant annet besøke en fiskeforedlingsbedrift i Ålesund. Det vil også bli holdt ulike foredrag som skal gi den britiske statsråden innblikk i norsk fiskeriforvaltning.

 

Tirsdag er det program om bord i kystvaktskipet KV Njord, der Irranca-Davies vil få demonstrert Kystvaktens oppgaver og utfordringer og møte representanter fra ulike næringsorganisasjoner innen fiskerisektoren. Kystvakten vil gå til Fosnavåg i Herøy Kommune hvor besøket avsluttes med et omfattende program tilrettelagt av Herøy kommune.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.