Det spanske skipsverftet Zamakona har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers en kontrakt for å levere sitt skrogintegrerte sjøvannskjølesystem til en miljøvennlig pelagisk tråler som verftet bygger for det danske fiskebåtrederiet Gitte Henning A/S.

– Trenden i retning mer bærekraftig skipsfart og fiskeri er åpenbar, og redere mener at grønne fartøy gir dem et konkurransefortrinn. Vårt energibesparende, skrogintegrerte marine kjølesystem blir derfor i økende grad valgt for nybygg som ønsker en grønn profil, sier Hans Robert Almestad, salgsog markedsdirektør hos Hydroniq Coolers. 

Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjølesystem til den pelagiske tråleren. Denne typen kjølesystem er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom. Her reduseres temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet. 

 Å innpasse sjøvannskjølerne i skroget under maskinrommet er mer energieffektivt enn alternative løsninger. Videre resulterer det i lavere drivstofforbruk, lavere utslippsnivåer og lavere driftskostnader for rederen.   

 Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Zamakona-verftet i Bilbao, Spania. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.   

 Grønt fiske

Nybygget, et diesel-elektrisk hybrid fiskefartøy – «Gitte Henning 2» – vil ha en rekke miljøvennlige løsninger om bord, hvorav mange er helt nye innen pelagisk fiske.  

Den ene store propellen som er vanlig på pelagiske trålere har blitt erstattet av to propeller og et tvillingskrog-design. Ifølge Zamakona viser omfattende strømningsanalyser og modelltester at en mer effektiv akterog propelldesign gir større tråltrekk og lavere drivstofforbruk under tråling. To propeller gir også muligheten til å styre skipet med minimalt rorutslag, noe som ytterligere reduserer energibehovet under seiling og tråling. 

De to propellene drives av to elektriske permanente magnetiske (PM) motorer. Denne typen motor har lavere elektrisk tap og kan operere mer effektivt enn konvensjonelle elektriske motorer på tvers av hele hastighetsspekteret, og særlig ved lave motorhastigheter. Andre funksjoner inkluderer elektriske vinsjer drevet av PM-motorene, og en stor batteripakke som støtter generatorene mens belastningen er høy og lader når belastningen er lav. 

– Dette er et svært innovativt fartøy som enhver leverandør ville vært stolt av å assosieres med. Det faktum at dette er første gang vi leverer «Rack»-systemet vårt til en pelagisk tråler gjør dette til et spesielt interessant og prestisjefylt prosjekt for oss, sier Almestad

Hans Robert Almestad, salgsog markedsdirektør i Hydroniq Coolers.

Fartøyet er designet av Salt Ship Design fra Stord. Båten er 87,6 meter lang, 20 meter bred, og har en dødvekt på omtrent 5 000 tonn. Levering av tråleren er planlagt i 2022.  

Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.