Engenes Fiskeriselskaps nye fiskebåtsatsing, frysetrålerenM/Tr Magne Arvesen, er en av de mest avanserte trålerne i sitt slag.

Tråleren, som har fått navnetMagne Arvesen etter faren tilsøsknene Inger Anne, Vibeke Mari,Børge og Johannes Arvesen, er bygd veddet spanske verftet Gondan Skipsverft.Verftet ligger i den lille byen Figueras vedBiscayakysten i nord.

Norske leverandører

Selv om båten er bygd i Spania er denspekket med teknologi og utstyr fra norske leverandører. Rederiet har uttalt at denorske leverandørene tilfredsstiller den kvaliteten de krever til konkurransedyktige priser og at de er de nærmeste til å gibistand når de er ute. De er opptatt av åha gode relasjoner til leverandørene, somer en viktig grunn til å legge igjen ressurser i de områdene de opererer i.

Båten har en prislapp på 430 millionerkroner, er designet av Kongsberg Maritime (tidligere Rolls Royce) etter designetNVC370 og er på 69,9 x 16 meter. Denankom Norge i midten av april, nærmerebestemt Ålesund, hvor den ble klargjortfor fiske. Etter planen skal de først på sei ske i Nordsjøen, før turen går nordovertil Engenes i Ibestad for dåp og deretterut på rekefi ske. Foruten reker skal fartøyetfiske torsk, hyse, sei og blåkveite.

Magne Arvesen er en topp moderne frysetråler, utrustet med løsninger og utstyr som trengs for et effektivt fiske. FOTO: GONDAN SKIPSVERFT.
Magne Arvesen er en topp moderne frysetråler, utrustet med løsninger og utstyr som trengs for et effektivt fiske. FOTO: GONDAN SKIPSVERFT.

Reduserer miljøavtrykk

Nybygget er utstyrt for maksimal fangsthåndtering og verdiskapning om bord.Optimar har utviklet og levert fiskeforedlingsfabrikk med linje for sløyeog hodekapp av hvitfisk og linje for rekefabrikk.Rederiet har tatt i bruk det siste innenteknologi for å øke effektiviteten i fisket. Det som er spesielt for denne tråleren erat den er bygd for å holde fisken levendehelt frem til den prosesseres.

Rederiet er opptatt av å redusere miljøavtrykket, og har fått installert hybridfremdriftssystem, og sammen med dekksmaskineri og elektroog automasjonssystem vil det bidra til en mer energisparen de, effektiv drift og høyere sikkerhet ombord. Hovedmotoren er levert av BergenEngines og er på 5400 kW. Båten er ellersutrustet med Promas ror og propell ogHSG fordelingssystem for gjenbruk ogfordeling av energi. Varmen fra hovedmotoren utnyttes til varme i radiatorene iskipet. Marsjfart er på 16 knop.

Gondan Skipsverft har bygget tråleren. Her ligger båten ved verftet i nord-Spania. FOTO: GONDAN SKIPSVERFT
Gondan Skipsverft har bygget tråleren. Her ligger båten ved verftet i nord-Spania. FOTO: GONDAN SKIPSVERFT

Større kapasitet

Skroget er isklasset og utviklet for å ivareta sikkerheten om bord, slik at fiskerne på arbeidsdekket på en enklest og sikrest mulig måte kan utføre arbeidsoppgavene. Nysatsingen erstatter dermed tråleren Langenes, som ble bygget i 1986. Fra forrige tråler har de nå doblet lastekapasiteten til om lag 1400 m³ frossen fisk, og kan gjennomføre lengre turer uten at de må avbryte for å losse. Båten kan fiske med enkel og trippel trål samtidig.

Alt av maritim elektronikk og utstyr, som skjermstyring, fiskesøking, navigasjon og komminikasjon er levert og installert av Florvaag Elektronikk AS. Båten har 22 lugarer til et mannskap på 29, og har ellers alle fasiliteter som en moderne tråler skal ha, i topp kvalitet og klasse.

Leverandører:

Hovedmotor: Bergen Engines
Hjelpegenerateorer: Bergen Engines
Hybrid akselgenerator: Bergen Engines
Fiskeforedling: Optimar
Elektronikk: Florvaag Elektronikk
Verft: Astilleros Gondân
Interiør og teknisk utforming: Lido Marine
Fabrikksystem: Optimar