I en tid hvor stadig flere norske industrivirksomheter flytter produksjonen til lavkostland, velger Finnøy Gear & Propeller å satse på robotisering og automatisering for å beholde produksjonen sin i Norge. Ved hjelp av 5-akse maskinering vil selskapet fortsette å produsere komponenter av høyeste kvalitet i perfekt organiserte prosesser.

Som en del av selskapets langsiktige strategi legges overskuddet tilbake i bedriften for å investere i en moderne, digitalisert fremtid. I løpet av de siste årene har bedriften investert i flere titalls millioner kroner i nytt kontorbygg og en smartere produksjon for økt kvalitet og kontroll på leveringstider. Det er knapt et år siden bedriften investerte i den multifunksjonelle dreiebenken fra Gurutzpe og det forventes at effekten av de omfattende investeringene vil øke i fremtiden.

Selskapet er det aller første i landet som anskaffer seg den fjerde generasjonen DMG MORI DMC 80 FD duoBLOCK, som er en fem-akset dreieog fresebenk. Maskinen kjennetegnes av funksjonalitet og høy kvalitet for å bidra til å skape bærekraftige løsninger fra oppdrag mottas, prosessplanlegging og 1:1 simulering til maskinering av ferdig arbeidsstykke og levering av komplette framdriftssystemer. Modellen er utstyrt med en høyhastighets palletveksler som bidrar til graden av automatisering og et universelt maskineringssenter. FDt teknologi bor gir et turtall på opptil 800 omdreininger i minuttet og 2050 Nm gir høyere bearbeidingsegenskaper.

Fra venstre; Per Wilhelmsson, Applikasjonsingeniør ved Dmg Mori. I midten: Johan K. Finnøy, Programmerer ved Finnøy Gear & Propeller. Til høyre: Kurt Idar Harnes, Programmerer ved Finnøy Gear & Propeller.

-Takket være posisjoneringsnøyaktigheten til duoBLOCK mill-turn sitt universelle maskineringssenter oppfyller alle arbeidsstykkene de strenge kravene til kvalitet som vi har, opplyser Kurt Idar Harnes, Programmerer ved Finnøy Gear & Propeller. -Teknologien gir oss den allsidigheten som vi trenger for våre skreddersydde løsninger. Store arbeidsstykker på inntil hele 900 mm diameter og 1 450 mm høyde og maksimal belastning på 1 400 kg maskineres, fortsetter han.

En nøkkelfaktor for å lykkes med produksjonsteknologien er arbeidsforberedelsen og prosessplanleggingen. Trond Svartdal ved Jærtek har bistått selskapet i å tilføre teknologiske fremtidsrettede løsninger for gunstig utstyrsutnyttelse og effektivisering av arbeidsoperasjoner ved bruk av Edgecam. CAM-løsningen gjør det mulig å utvikle og teste produksjonsprosesser virtuelt som fører til store tidsog kostnadsbesparelser allerede før den første komponenten er produsert. Sven Alvestad ved Seco og Odd Arne Aschehoug ved Kyocera har levert verktøy ved oppstart for økt produktivitet og lønnsomhet.

Kurt Idar Harnes, Programmerer ved Finnøy Gear & Propeller.

-Vi ønsker å redusere gjennomløpstiden til et minimum med samme maskineringsresultat som vi allerede har i dag. Vi estimerer tidsbesparelsen til ca. 40 prosent ettersom vi ikke må etterkjøre manuelt eller gjennomføre korrigeringer ved bruk av flere ulike maskiner», forteller Jan Olof Karlsson, Produksjonsformann ved Finnøy Gear & Propeller. «En større grad av automatisering fremmes ikke for å erstatte våre ansatte, men for å redusere produksjonsog materialkostnader. Ved lokal produksjon og bedre produksjonsplanlegging sikrer vi kortere leveringstider ved en kontinuerlig høy kvalitetsstandard, avslutter han.