Fra 2023 innfører IMO nye CO2-krav til skip, samt en merkeordning som synliggjør det enkelte skip sin  klimabelastning. NOENCO er klar til å lage de beregninger og optimeringsforslag som rederiene får bruk for.

IMO har forpliktet seg til at skipsfarten sitt CO2-avtrykk skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Det er allerede innført en rekke krav til nybygde skip, men nå blir også den eksisterende flåten omfattet av CO2-kravene. Og de er ganske omfattende.

Med 2008 som basis må skipsflåten fra 2023 ha redusert sitt CO2-utslipp med en viss prosentdel som vil variere etter skipstype. Men alle skip må redusere utslippene, ellers vil de ikke bli godkjent for seilas.

– For at få skipene godkjent må rederiene kunne dokumentere CO2-reduksjonen via tekniske beregninger og optimeringstiltak. Det er nettopp dette vi er eksperter på, sier energirådgiver og partner i NOENCO, Erik Mortensen.

For å fremme den grønne omstillingen i skipsfarten ytterligere, har IMO vedtatt en merkeordning, lignene den vi kjenner fra hvitevarer eller fra hus sin energimerking. Skalaen går fra A til E. Merket gjør det mulig å sammenligne skipets klimabelastning. Dette forventes også å bli et konkurranseparamater, at en gitt vare bliver transportert klimavennlig. Merkeordningen blir innrettet slik at kravene skjerpes med to prosent per år. Et skip må altså optimere sin drift to prosent per år for å bevare sitt merke.

I NOENCO er man naturlig nok begeistret for de nye reglene, som vil skabe økt etterspørsel etter firmaets kompetanse. Men man gleder seg også over at IMO nå for alvor er kommet inn i kampen for klimaet. Skipsfarten har altfor lenge vært en stor og ureguleret utleder av CO2.

– Bransjen har strittet imot fordi miljøkrav betyr ekstra omkostninger. Men det behøver ikke alltid være slik. Våre erfaringer med energioptimering i skip viser at det ofte er store besparelser å hente på drivstoff, som gir en rask tilbakebetaling av investeringen. Energioptimering kan både redusere driftsomkostninger og forbedre konkurranseevnen, fastslår Erik Mortensen.