Som et viktig ledd i vår satsing på miljøvennlige løsninger til havnæringen har Pon Power AS åpnet sitt nye testsenter for hybride fremdriftsløsninger ved hovedkontoret på Berger utenfor Oslo.

Senterets primære oppgave vil være å utvikle, teste og optimalisere hybride fremdriftsløsninger for å redusere driftskostnader og klimautslipp. I tillegg vil testsenteret bli brukt til opplæring og kompetanseutvikling. Hybridsenteret vil spille en viktig rolle i Pon Powers videre miljøsatsing fremover.

-For å kunne utvikle og levere gode hybridløsninger er det behov for kompetanse både hva gjelder teknologi, design, produksjon, installasjon og oppstart. Testsenteret gir oss mulighet til å utvikle denne kompetansen. I tillegg vil vi kunne teste og dokumentere effektene av systemene, redusere risiko og sikre vellykkede installasjoner, sier Administrerende Direktør, Claus Frithjof Høyer.

-Vi har også erfart at det er et stort behov for kunnskap om hybride systemer i markedet. Pon Power har i samarbeid med MHTech utviklet og lansert et online konfigureringsverktøy for hybride fremdriftsløsninger www.ponepower.no. Her kan brukeren konfigurere sin egen hybridløsning etter sitt behov ved å oppgi type fartøy, driftsprofil, kraftbehov etc. Verktøyet vil finne den optimale løsningen basert på kriterier som drivstoffbesparelse, CO2 utslipp, investeringskostnad, samt estimere pris og støtte fra enova. Erfaringene fra testsenteret vil vi kunne bruke til å oppdatere datagrunnlaget som ligger bak konfiguratoren og videreutvikle denne.

Demonstrasjon av testsenteret.