Selskapet Selvåg Senior AS vil være de første i verden som installerer TEGma varme til strøm-generator om bord i et fiskefartøy. De har signert kontrakt med det tyrkiske skipsverftet Cemre Shipyard for bygging av en toppmoderne kombinert ringnot/pelagisk-tråler.

Det har vært stort fokus på god energiutnyttelse, nye løsninger og miljøvennlig teknologi som gjør dette fartøyet til et av de mest energieffektive innen fiskeindustrien.

Selvåg Senior AS sin toppmoderne kombinert ringnot/pelagisk-tråler. Illustrasjon: Skipsteknisk.

Ulmatec Pyro skal levere et automatisk heat recovery system til Selvåg Senior AS hvor overskuddsvarmen fra motorenes eksos og kjølevann vil bli benyttet til alle varmeforbrukere om bord og til TEGma-enheten som vil produsere grønn elektrisk energi. Godt samarbeid mellom Selvåg Senior AS, Skipsteknisk, TEGma og Ulmatec Pyro har vært viktig for å sikre optimal energiutnyttelse.