Norske fiskefartøyer står for 2,5 prosent av Norges CO2-utslipp. Det har vært en svak nedgang de siste årene, som følge av færre fartøyer og utskifting til nyere. Den 41 år gamle tråleren Eigenes fikk nytt gir, propell og propelldyse i 2014. Resultatet ble 1000 liter mindre drivstofforbruk for hvert driftsdøgn. To tredjedeler av de norske […]

Norske fiskefartøyer står for 2,5 prosent av Norges CO2-utslipp. Det har vært en svak nedgang de siste årene, som følge av færre fartøyer og utskifting til nyere. Den 41 år gamle tråleren Eigenes fikk nytt gir, propell og propelldyse i 2014. Resultatet ble 1000 liter mindre drivstofforbruk for hvert driftsdøgn.

To tredjedeler av de norske CO2-utslippene i 2010 skyldes petroleumsvirksomhet, industri og veitransport. Petroleumsvirksomheten, er ifølge Klimameldingen 2011-12, som ble lagt frem for Stortinget i 2012, den største kilden med 26 prosent av utslippene, hvorav landanleggene sto for 17 prosent og installasjonene på sokkelen 83 prosent. Fastlandsindustri og veitransport sto for henholdsvis 23 og 19 prosent. Den siste tredjedelen av de norske utslippene dette året skyldtes innenriks luftfart, skipsfart og fiske, som til sammen stod for ni prosent. Jordbruk står til sammenligning for åtte prosent, oppvarming av bygg for tre prosent og andre utslipp for tolv prosent.

Utslipp 1

Bilde av helle propelldysen med propell.

Fiskeflåten liker å fremstille seg selv som ikke subsidiert. Men de mottar, på lik linje med for eksempel dagsavisene, indirekte subsidier. Mens dagsavisene ikke betaler moms, betaler ikke fiskeflåten CO2-avgift og mineraloljeavgift på diesel, solar eller gassolje.

Les mer mer om fiskeflåtens CO2 utslipp, subsidier og annet som hører til i temadelen i Kystmagasinet første utgave. Her har vi også gitt noen gode eksempler på tiltak som fiskebåtredere har gjort for å redusere både drivstofforbruk og skadelige miljøutslipp.

Du kan lese magasinet digitalt eller på papir. Kystmagasinet finnes i løssalg i utvalgte Narvesen kiosker, eller du kan abonnere gjennom å følge denne linken:  https://kystmagasinet.no/abonner/