Like utenfor hovedinngangen står det store nettromler. De skal leveres til nybygget Horisont når det blir slept til Skagen. Ved kaien ligger nybygget Linette. Siden sist Kystmagasinet besøkte Thyborøn Skibs & Motor er det også blitt bygget et nytt administrasjonsbygg. Her er det full aktivitet og norske båter i kø.

Daglig leder Tage Hansen er en rolig person. Han har mange baller i luften samtidig, men også roen, som en gjerne sier. Meldingen til Kystmagasinets journalist var enkel, .. .bare kom. Han hadde mye å fortelle og å vise frem. Etter mange år uten fokus på nybygg blir det igjen utstyrt fiskefartøyer. Skrogene kommer fra Baltikum og utstyres ved kaien.

Brann i nybygg

Linette som ligger der nå, er en 28,6 meter lang tråler som bygges for to lokale fiskere. Fartøyet skulle vært levert i juni. I slutten av mai tok det fyr i en tetningsskum i lasterommet. Brannen ble heldigvis slukket uten at nybygget ble totalskadet. Men innredning og isolasjon i skipet måtte rives ut. Nå nærmer Linette seg levering.

Tage forteller rolig om uhellet. Men han vil gjerne heller fortelle om alle suksessene til Thyborøn Skibs & Motor. Siden de begynte å bygge båter, etter mange års pause, har det blitt seks nybygg, – når Linette leveres.

Tre nybygg til Norge

Til Norge har han levert reketråleren Sjøvik med lengde på 28 meter i 2018 og Nordsø med lengde 28 meter i 2019. Sistnevnte er rigget for snurrevad, men kan raskt rigges om til trål. I år ble snurrevadbåten Sulehav, med lengde på 34 meter, overlevert. Også Sulehav er bygget for relativt enkelt å kunne bli rigget om til tråling. De to første båtene ble tegnet av Vestværftet i Hvide Sande, som også leverte skrogene. Sulehav ble designet av Seacon i Måløy. Det er også levert to fiskefartøyer, Emily Pilegaard og Anna Cecilie, til danske eiere.

Når vi er på besøk, går Tage og venter på avklaring om nok et norsk nybygg. Dette blir, når rederne har fått på plass finansieringen, det største fiskefartøyet de har bygget.

Beddingkaien hvor Thyborøn Skibs & Motor utstyrer nybyggene er forbedret og har nå dybde på ti meter. Her er det Sulehav, som ble levert i vinter, som utstyres. FOTO THYBORØN HAVN.

Danmarks største på vinsjer

Men nybygg er bare ett av mange forretningsområder. Thyborøn Skibs & Motor er den desidert største danske leverandøren av vinsjer til fiskefartøyer.

– Vi designer vinsjer og hydraulisk utstyr tilpasset det enkelte fartøy. Vi har i mange år vært så godt som alene om å levere til fiskefartøyene som bygges ved Vestværftet i Hvide Sande og til egne nybygg. Svenske Vingaskär, som nylig ble levert av Karstensens Skibsværft i Skagen, er utstyrt med våre vinsjer. Når norske Monsun leveres av samme verft, blir det med vinsjer som vi har stående klare til levering, forteller Tage.

Men det stopper ikke med vinsjer og nybygg. I Thyborøn eier de, sammen med nabobedriften og konkurrenten Kynde og Toft, den store flytedokken som ble slept til Thyborøn i 2016. Dokken har løfteevne på 9000 tonn. Den er 153 meter land og 25 meter bred. Det gjør at ingen fiskefartøyer i Nord-Atlanteren er for store for å settes i dokk i Thyborøn. Selv om Kynde og Toft er konkurrenter, ofte om de samme oppdragene, og også utstyrer nybygg, er det ikke bare flytedokken som drives i felleskap.

Den store flytedokken eies i felleskap av Thyborøn Skibs & Motor og konkurrenten Kynde og Toft. Her ligger den 70 meter lange danske tråleren Rockall i dokken like før den ble solgt og ble til norske Ceton.

Fire fartøy samtidig i slippen

Slippen Thyborøn Ophalerbedding eies også i felleskap av Kynde og Toft. Her er det mulig å ta opp fire fartøyer samtidig. Fartøyene kan være opptil 500 tonn. Det er nå over hundre skip i slippen årlig. Mange av disse er norske. Når Kystmagasinet er på besøk i Thyborøn blir Mandalstråleren Pilot sjøsatt med nymalt skrog. Tidligere i år var tre norske «søsterskip», Tempo, Caprice og Nordsø, samtidig på slippen.

– Vi får selvfølgelig fartøyer vi har bygget eller utstyrt hit. Og siden Vestværftet i Hvide Sande selv ikke har en slipp beregnet på større fiskefartøyer, kommer de hit før overlevering for rengjøring av skrog og besiktigelse. Mange av disse kommer så tilbake for å få utført vedlikehold og reparasjoner, forteller Tage. Samtidig med Pilot ligger servicefartøyet Swath 4, som er knyttet til offshore vindturbinanlegg, i slippen. Det samme gjør sandpumpefartøyet Tønne, som normalt holder innseilingen til fiskerihavnen Thorsminde åpen.

Lemvig Maskinog Køleteknik, som er et datterselskap til Thyborøn Skibs & Motor, leverer ismaskiner og kjøleanlegg til de fleste nybygg som bygges ved Vestværftet eller i Thyborøn. De produserer også leidere, gangbroer i aluminium, garnhalere og mye mer. Videre driver de en slipp i Lemvig med sju vogner som kan ta fiskebåter opp til 150 tonn.

Sulehav er det siste nybygget levert til norsk rederi. Nå venter de spent på om de får på plass en kontrakt på et enda større norsk fartøy.

Forsiktig tilnærming til elektriske vinsjer

Thyborøn Skib & Motor har nylig utviklet sitt eget autrotrawlsystem. Men elektriske vinsjer har de ikke begynt med.

– Vi venter med å produsere elektriske vinsjer, sier Tage. Markedet for disse på mindre trålere og snurrevadbåter er begrenset. I Norge får fartøyene finansiell støtte til å installere elektrisk utstyr. Uten denne støtten ville nok mange av båtene gått for hydraulisk utstyr, sier Tage. Han presiserer at når etterspørselen er der, så kan de selvsagt skifte ut hydraulikken med elektromotorer.

En del fiskere ser ikke bare på prisen på å installere elektriske vinsjer og tromler. I dag vet de hvordan de skal foreta enkle reparasjoner av hydraulisk utstyr. Elekp trisk utstyr krever sertifiserte elektrikere for de fleste reparasjoner og feilsøkinger. Det har de færreste fartøyer om bord. Det er forståelig at mange føler seg mer bekvem med utstyr som i mange generasjoner har vist seg å fungere godt.

– Vi er klare til å produsere elektrisk når de mellomstore fiskebåtene, som vi i første rekke leverer til, er klar for elektriske vinsjer, understreker Tage.

Vingaskär, som ble levert fra Karstensens Skibsværft i Skagen, valgte vinsjer og tromler for Skibs og Motor. FOTO VINGASKÄR/THYBORØN SKIBS OG MOTOR.

Over hundre ansatte i Thyborøn og Lemvig

Tage som også er daglig leder for Lemvig Maskin og Køleteknik som har cirka 80 ansatte i Thyborøn og 25 i Lemvig. Investeringene i flytedokken har økt fleksibiliteten. Er det nødvendig kan det tas fiskefartøyer samtidig i flytedokken. Med over hundre båter i slippen årlig, betjener de antakelig rundt samme antall fartøy som konkurrenten Hirtshals. De har også en stor andel norske fiskefartøy. For norske fiskere er denne konkurransen god.

Her ligger tre norske skip, alle designet av Vestværftet, i slippen i Thyborøn. Foran ligger Tempo (Kristiansand), Caprice (Egersund) og lengst borte Nordsø (Lindesnes), som også er utstyrt i Thyborøn. FOTO FB/THYBORØN SKIBS OG MOTOR.