Nogva Heimdal Propulsion er et selskap i Nogva konsernet, med hovedkontor i Søvik på Sunnmøre. Selskapet fikk i november i fjor beskjed om at de måtte ut av eksisterende lokaler i Molde innen utgangen av 2020. Det skulle vise seg å være vanskelig å finne andre egnede lokaler i Molde, og det ble i stedet besluttet å bygge et nytt industribygg.

Nogva konsernet har aktiviteter på flere steder og flytting av selskapet til Sunnmøre var et av alternativene som ble vurdert. Som en samlet vurdering ble det besluttet å satse videre i Molde med nytt industribygg i Årødalen.

Nogva Heimdal Propulsion har hatt en veldig god utvikling de siste årene, og Nogva konsernet har derfor stor tro på at den positive utviklingen til selskapet vil fortsette. Dette er en del av grunnlaget for beslutningen om å bygge et nytt industribygg.

Nybygg i Molde 

Svein Tore Tande, daglig leder i Nogva Heimdal Propulsion, er svært tilfreds med beslutningen om å bygge nytt industribygg i Molde. Det var et sterkt ønske fra Tande at bedriften fortsatt skulle være et Molde-selskap. Han skryter også av Molde kommune, som ved Nils Bjørn Venås og ordfører Torgeir Dahl i spissen, skaffet selskapet en tomt på kortvarsel. Dette la grunnlaget for at prosjektet var mulig å gjennomføre.

Tomten i Årødalen er allerede under opparbeiding og bygget er forventet ferdigstilt i månedsskiftet oktober/november 2020. Valgte entreprenør er SH-Total AS, Sunndalsøra.

Styrker Nogva konsernet

Det nye industribygget i Molde er en riktig satsing, ifølge konsernsjef Kjell Norvoll. Med Nogva Heimdal Propulsion kan Nogva-konsernet levere løsninger i et høyere effektområde enn tidligere og potensiale for konsernet i dette segmentet er stort.

Oppkjøp

Nogva Motorfabrikk AS inngikk i 2017 en avtale om kjøp av 51% i Heimdal Propulsion med opsjon på å kjøpe seg ytterligere opp. I dag eier Nogva-konsernet 91% av aksjene i selskapet.
Oppkjøpet og samarbeidet har gitt begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et bredere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked. I forbindelse med oppkjøpet i 2017 endret Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.