Hav Design har tildelt Pon Power kontrakt for leveranse av generatorsett til en ny generasjon brønnbåt til Frøy Rederi. Den nye båten er en videreutvikling av en serie brønnbåter med sirkulære tanker for økt fiskevelferd, og skal bygges ved Sefine i Tyrkia.

-Generatorsettene fra Pon Power er basert på den nye Caterpillar 3512E-motoren, inkludert Cat SCR for IMO III-sertifisering. Cat 3500E er siste generasjon av en av de virkelig trofaste arbeidshestene i bransjen. Siden introduksjonen har Caterpillar totalt produsert over 190 000 Cat 3500 maskiner, med over 27 000 til marine applikasjoner.

– Dette er en viktig kontrakt for oss sier Adm. Direktør Claus F. Høyer i Pon Power. Vi er stolte av å ha etablert et godt samarbeid med Hav Design. Skipene er innovative med teknologi for økt fokus på fiskevelferd og redusert klimaavtrykk. Hav Group datterselskap NES leverer teknologi for å kunne operere generatorsettene på variabelt turtall, for lavest mulig forbruk under alle operasjonsmodus. Sammen med et hydrodynamisk optimalisert skrog gir dette betydelige reduksjon i klimaavtrykket.

Generatorsettene fra Pon Power er basert på den nye Caterpillar 3512E-motoren.

I tillegg gir Caterpillars nyutviklede SCR gir kundene valget mellom ulike driftsmodus, først og fremst for å optimalisere drivstofforbruket, men også for å enkelt kunne veksle mellom operasjon i IMO IIog IMO Ill-soner. CAT 3512E og 3516E-generatorsettene til Frøy Rederi leveres med Pon Powers Genflex-løsning. Dette er en løsning som gir redusert støy og vibrasjoner samt lengre levetid på generatorene og redusert operasjonskostnader generelt.

Om Pon Power:

Pon Power AS er eneforhandler i Norge av Cat og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW. Typiske applikasjoner er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett for levering av primærstrøm og nødstrøm til maritim industri, olje og gassinstallasjoner samt landbasert industri. Pon Power har et bredt service-nettverk og kan blant annet tilby god og rask tilgang på overhalinger /reparasjoner, originaldeler, samt teknisk support tilgjengelig 24/7. Selskapet er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert.

Pon Power har stort fokus på innovasjon og jobber blant annet med å utvikle mer miljøvennlige løsninger ved bruk av ny renseteknologi, motoroptimalisering og batterier. Selskapet holder på å ferdigstille et nytt Hybrid test senter på Berger som vil gjøre selskapet i stand til å utvikle optimaliserte Hybridløsninger for ulike skipstyper og driftsprofiler.