Havyard samler navigasjon, automasjon og kraftsystemer under merkenavnet Norwegian Electric Systems.

Fra nyttår er Norwegian Control Systems AS (NCS) en organisatorisk del av Norwegian Electric Systems AS (NES). Formell fusjon mellom selskapene blir gjennomført i løpet av 2019, der NES blir det overtakende selskapet.

Tor Leif Mongstad har vært administrerende direktør i NES og styreformann i NCS og vil fortsatt stå ved roret i det nyfusjonerte selskapet. Han sier de nå forenkler og henter synergieffekter ved å ha én prosjektorganisasjon som kan levere integrerte system fra bro til propell.

-Kundene våre vil merke dette ved at vi nå kan tilby alt i samme pakke. Tidligere var det navigasjon, DP og automasjon fra NCS og kraftpakker og fremdriftssystemer fra NES. Nå blir det én organisasjon, et prosjekt og et tilbud – i én optimalisert pakke.

NES og NCS har hatt avdelinger i Ålesund, Bergen og Egersund med til sammen rundt 70 ansatte, og NES vil fortsette driften ved alle tre avdelingene.

Kontroll under samme paraply

Konsernsjef i Havyard Group, Geir Johan Bakke, og Tor Leif Mongstad forteller at Norwegian Electric Systems satser videre på integrasjon av system.

-I det at vi nå samkjører organisasjonen ligger det også at vi tror framtida i stadig større grad vil handle om å ha kontroll på båtene. Å levere styrefunksjoner og godt samspill mellom systemer blir minst like viktig som å produsere selve systemene. Når vi slår sammen NES og NCS, kan vi levere alt under samme paraply, og det blir lettere å levere god og samlet kontroll på skipet, fra bro til propell.

En felles organisasjon, i lag med sentrale samarbeidspartnere vil styrke det videre arbeidet med å utvikle og levere komplette, integrerte system for mer autonome skip.

Odd Gunnar Kleppe har vært daglig leder i NCS og blir viseadministrerende direktør i nye NES. Han ser det som en klar fordel å bli en komplett systemintegrator med brei produktportefølje.

-Som totalleverandør gjør vi det enklere for kundene som kan forholde seg bare til en part. Og for vår del vil vi få en bredere kompetanseplattform slik at det blir enklere å utvikle bedre systemløsninger som gir merverdi for kundene.