Forskning og utvikling hjelper Brunvoll gjennom koronakrisen i et utfordrende marked.

Brunvoll-konsernet har lykkes med å inngå flere nye kontrakter i et marked som er sterkt preget av koronaepidemien. Disse kontraktene, og Brunvolls soliditet gir bedriften mulighet til å fortsatt investere i produktog forretningsutvikling.

Nye kontrakter inkluderer leveransen av en rekke produkter. Blant disse er Brunvolls største opptrekkbare azimuth-thruster for dynamisk posisjonering som tilbys med effekter på inntil 3600 kW. Leveransene inkluderer også store vribare propeller for hovedfremdrift, drevet via gir eller direktekoblet, på inntil 8,3 meters diameter med blad som kan settes i seilbåtstilling parallelt med vannstrømmen.

– Så langt i 2020 har vi signert ordrer på mer enn 30 nye opptrekkbare azimuth-thrustere fra våre største modeller i vår produktportefølje. Med disse ordrene har vi god forutsigbarhet langt inn i 2021, sier Knut Andresen, konserndirektør for forretningsog produktutvikling i Brunvoll gruppen.

Brunvolls største opptrekkbare thruster med propelldiameter på 2,9 m, og vekt på ca 80 tonn designet for bøyelastere, spesialiserte konstruksjonsfartøy og kabelleggere.

Uttelling for utvidet produktportefølje  

Utvikling av nye og større thrustertyper har vært et viktig satsningsområde for Brunvoll gjennom flere år, og har gjort det mulig å sikre leveranser av fremdriftog manøvreringssystemer til større fartøy med høye krav til pålitelighet, manøvreringsevne og lavt energiforbruk.

Brunvoll introduserer et nytt produktspekter med dedikerte enheter for hovedfremdrift, både trekkende azimuth enheter med åpne propeller og azimuth enheter med dyse. Bedriften har allerede levert flere enheter av den nye høyeffektive trekkende azimuth-thrusteren (type PU74) med effekt på inntil 1350 kW, og en ny azimuth-thruster med dyse for hovedfremdrift (type AUP115) og en effekt inntil 3500 kW.

Alle propeller og thrustere fra Brunvoll kan leveres med et design som hindrer lekkasje av oljebasert smøreolje ut i sjøen. Brunvoll har utviklet en egen løsning for thrustere, som inkluderer enheter med vribare propellere, hvor det kan benyttes miljøvennlige biologisk nedbrytbare smøremidler for alle tetninger mot vann. Dette er ett av mange tiltak Brunvoll gjør for å gjøre den maritime og havbaserte industrien grønnere i fremtiden.

Brunvoll toppleder, Knut Andresen, for
Toppledergruppe
Azimuth i monteringshall på Årø.

Vokser som systemleverandør

– Vi ønsker å være en foretrukket leverandør av komplette system for fremdrift og manøvrering, inkludert avanserte system for autonom operasjon, sier Andresen.

Ett av de nye tjenesteområdene er Brunvoll tilstandskontrollsystem, Condition Monitoring System (CMS). Systemet gir redere større operasjonell kontroll, det avdekker unormale hendelser tidlig, og gir reduserte levetidskostnader. De nye kontraktene som ble signert i første halvår i 2020 inkluderer også Brunvoll CMS-leveranser.

Brunvoll CMS gir redere en syntese av driftsdata basert på Brunvolls lange erfaring fra utvikling, produksjon og service på leverte produkter. Brunvoll har etablert et operasjonssenter for skip med tilstandskontrollssystem, og tilbyr i tillegg web-baserte løsninger om bord og integrasjon mot fartøyenes vedlikeholdssystem.

Forberedt på en fremtid med autonome system

Brunvoll investerer i videreutvikling av autonome system gjennom økt kapabilitet og kapasitet ved å ansette nye, erfarne medarbeidere innen fagfeltet.

– Vi ønsker å være en ledende systemleverandør og forsterker utviklingsteamet ytterligere. Vi holder også fast ved vår langsiktige strategi rundt egenproduksjon i Norge. Dette er veldig viktig for vårt utviklingsarbeid og for implementering av ny teknologi. I 2020 har vi ansatt flere systemutviklere og nylig også ansatt en direktør for autonomi, sier Andresen.

Vår nye «Vice President Autonomy», Frode Bloch, vil fra oktober i år få ansvar for Brunvolls nye plattform for automasjonssystem, BruCon-5, og tilhørende integrerte automasjonssystem. Dette inkluderer autonome løsninger som Brunvoll Joystick, Brunvoll DP, og automatisert seilas.

Frode Bloch er fra Molde, men bor med samboer og to barn på Eidsnes. Han er utdannet sivilingeniør innen Marin Teknikk ved Norges Tekniske høgskole i 1994. Han har arbeidet med hydrodynamikk innen propell og thruster design, med programvareutvikling og siden 2003 med utvikling av posisjoneringssystem, samt automatisert seilas og dokking. Han har hatt ansvar for posisjoneringsproduktene hos tidligere Rolls Royce Marine, nå Kongsberg, siden 2006.

Operation Sentral
Remote Control Operation Sentral
Service operasjonssentral
Kristian Solemsjø.

Utviklingen innen autonomi er i stor grad basert på avansert fartøyssimulering for verifikasjon av kontrollalgoritmer og systemrobusthet. Dette har vist seg å være veldig effektivt for å redusere tidsforbruk på tuning av systemene på sjøprøver.

Vårt fokus i den videre utviklingen vil være ulike system for autonom operasjon av fartøy inkludert sertifiserte DP-system, system for autonom seilas og automatiserte system for å legge til og fra kai.

Brunvoll er også stolt av å presentere SEAOPS (Safe Energy-efficient Autonomous Operations of Ships). Dette er et pågående forskningsprosjekt i samarbeid med ledende forskningsmiljø i Norge og et rederi. SEAOPS-piloten vil gjennomgå omfattende testing både gjennom avanserte simulatorverktøy og gjennom målinger ombord i pilot-fartøyet for at vi skal kunne forsikre oss om at kundens forventninger er godt ivaretatt.

Faktaboks:

Brunvollkonsernet er en ledende maritim systemleverandør med høy eksportandel og god soliditet. Konsernet har lang erfaring med leveranser av fremdriftsog thrustersystem med tilhørende styresystem til ulike typer fartøy.

Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, har hovedkontor i Molde og produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,4 milliarder NOK i 2019, rundt 530 medarbeidere, og er representert gjennom et agentnettverk i 23 land.