Brunvoll har signert kontrakt med Cemre Marin Endüstri A.S., Tyrkia, for framdrifts- og manøvreringssystem til den pelagiske tråleren “Liafjord” for Liegruppen Fiskeri AS i Norge.

Fartøyet er designet av Salt Ship Design AS. Første del av leveransen fra Brunvoll vil finne sted i 4. kvartal 2021, og hovedleveransen skjer i 1 og 2. kvartal 2022.

Brunvoll-leveransen består av en integrert systempakke med girog propellanlegg med aksling og hylse, tunnel thrustere og kontrollsystem. Framdriftsanlegget er et 2-speed system med PTO/PTH funksjon fra en kombinert akselgenerator/elektromotor. Dette betyr at skipet kan levere overskuddsenergi til hovedtavlen fra hovedmotor i PTO-mode, og i PTH-mode kan skipet kjøre elektrisk i nødkjørings mode.

Den integrerte systempakken er designet med fokus på brukervennlighet, bærekraft og lavest mulig energiforbruk. Et 2-speed system er designet for høy fleksibilitet med 2 ulike propellturtall for effektiv operasjon tilpasset skipets driftsprofil. Optimalisering av propellturtall betyr at 0-pitch tapet er redusert til et minimum, og skipet oppnår betydelige drivstoffbesparelser, reduserte utslipp og reduserte kostnader.

Brunvoll er stolte over å få levere til enda et nybygg til Liegruppen Fiskeri, som har vært trofast og god kunde av Brunvoll i mange år. «Til nye «Liafjord» har vi i fellesskap med Salt Ship Design og Liegruppen kommet fram til et framdriftsog manøvreringssystem som tilfredsstiller rederens krav til moderne, effektiv og optimal drift av fartøyet», sier Geir Arne Kaspersen, VP Sales i Brunvoll.

Kaspersen trekker videre fram det store engasjementet i fiskeflåten generelt, med rederne som pådrivere for utvikling av de gode løsningene for bærekraftig fiske. Samhandlingen med fiskerisegmentet har i årevis gitt Brunvoll førstehånds kjennskap til utfordringene i bransjen som har bidratt til produktutvikling av optimaliserte funksjoner både innen propeller, reduksjonsgir, thrustere, og automasjonsog styringssystemer.