Aas Mek. Verksted har tildelt Pon Power kontrakter for leveranse av generatorsett til to nye brønnbåter som skal bygges for brønnbåtselskapet Sølvtrans. De to nye brønnbåtene er nybygg nummer 211 og 212. Pon Power er også leverandør av generatorsettene til de seks foregående nybyggene til Sølvtrans ved Aas Mek.

Generatorsettene fra Pon Power er basert på den nye Caterpillar 3512E-motoren, inkludert Cat SCR for IMO III-sertifisering. Cat 3500E er siste generasjon av en av de virkelig trofaste
arbeidshestene i bransjen. Siden introduksjonen har Caterpillar totalt produsert over 190 000 Cat 3500 maskiner, med over 27 000 til marine applikasjoner.

– Dette er en viktig kontrakt for oss, og vi er stolte av å ha etablert et godt samarbeid mellom Sølvtrans, Aas Mek. og Pon Power. Vi setter også pris på at Sølvtrans velger innovative og
bærekraftige løsninger som det første rederiet i det norske markedet som tar i bruk vår nye Cat 3500E motor. Caterpillar har forbedret og forsterket designet av 3500E motorene for opptil 20% større effektuttak, redusert drivstofforbruk og utslipp av klimagasser. I tillegg vil forbedret holdbarhet og lengre komponent-levetid redusere driftskostnadene for motorene, sier Claus F. Høyer, Administrerende Direktør i Pon Power.

Claus F. Høyer Administrerende Direktør, Pon Power.

– Caterpillars nyutviklede SCR gir kundene valget mellom ulike driftsmodus, først og fremst for å optimalisere drivstofforbruket, men også for å enkelt kunne veksle mellom operasjon i IMO IIog IMO Ill-soner. For Pon Power er dette en strategisk viktig leveranse i vårt arbeid med å ligge i forkant av de gjeldende utslippskravene sier Høyer.

Cat 3512E-generatorsettene til brønnbåtselskapet Sølvtrans leveres med Pon Powers Genflex-løsning. Dette er en løsning som gir redusert støy og vibrasjoner samt lengre levetid på
generatorene og redusert operasjonskostnader generelt.

Aas Mek. Verksted har tildelt Pon Power kontrakter for leveranse av generatorsett til to nye
brønnbåter som skal bygges for brønnbåtselskapet Sølvtrans.

Harald T. Nesvik, Kommunikasjonssjef hos Sølvtrans, understreker at selskapet satser stort på bærekraft for å følge FNs miljømål. Nesvik forklarer videre at det er viktig for brønnbåtselskapet
Sølvtrans å bygge sine båter i Norge og satse på norske underleverandører; -dette gir god oppfølgning og den beste kvaliteten.

Om Pon Power:
Pon Power AS er eneforhandler i Norge av Cat og MaK motorer og generatoranlegg i effekter fra 6,4 til 16.200 kW. Typiske applikasjoner er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett
for levering av primærstrøm og nødstrøm til maritim industri, olje og gassinstallasjoner samt landbasert industri. Pon Power har et bredt service-nettverk og kan blant annet tilby god og
rask tilgang på overhalinger /reparasjoner, originaldeler, samt teknisk support tilgjengelig 24/7. Selskapet er ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert.

Pon Power har stort fokus på innovasjon og jobber blant annet med å utvikle mer miljøvennlige løsninger ved bruk av ny renseteknologi, motoroptimalisering og batterier. Selskapet holder på
å ferdigstille et nytt Hybrid test senter på Berger som vil gjøre selskapet i stand til å utvikle optimaliserte Hybridløsninger for ulike skipstyper og driftsprofiler.