Rolls-Royce-selskapet Bergen Engines AS er Norges siste gjenværende produsent av store stempelmotorer og den største industriarbeidsplassen i Bergensområdet. Historien som startet da den første dieselmotoren ble bygget i Solheimsviken våren 1946 skal feires nå i august.

Motoreventyret lever videre med investeringer i ny teknologi, og høsten 2014 lanserte Rolls-Royce en helt ny motorplattform utviklet i Bergen – B33:45.

– En av de viktigste suksessfaktorene våre i dag og opp gjennom årene er nærhet til kundene i utviklingsprosessen. Her har det norske maritime miljøet spilt en hovedrolle. Vi er godt plassert med et kompetent nærmiljø, sier administrerende direktør for Bergen Engines AS, Jeff Elliott.

I anledning 70-års jubileet er kunder og forbindelser invitert til motorfabrikken torsdag 25. august for å få bli oppdatert på det siste nye innen motorer og se hvordan det jobbes mot fremtidens løsninger.

SortHvitt-DP6motor_denforste

Den første dieselmotoren ble bygget i Solheimsviken våren 1946.

Syv tusen motorer levert

Anlegget på Hordvikneset er Rolls-Royce’ kompetansesenter for «medium speed» motorer, med en stor teknologiavdeling vegg i vegg med fabrikken og avanserte testfasiliteter. Det inkluderer også et eget kaianlegg for sjøtransport av motorer og service om bord i skip.

Over 7000 motorer er levert fra motorfabrikken som siden 1971 har holdt til på Hordvikneset nord i Bergen. Mer enn 4000 av disse er fortsatt i drift. Det gjør at Rolls-Royce er en av de største leverandørene innen segmentet «medium speed» og gassmotorer i verden.

Bergen_fabrikkhallen

Bilde fra litt av fabrikkhallen på Hordvikneset.

Tusen ansatte

Motorfabrikken har i dag selskapsnavnet Bergen Engines AS og har siden 1999 vært eid av Rolls-Royce. Industriarbeidsplassen har over 1000 ansatte på verdensbasis (800 på Hordvikneset). Fra å tidligere produsere dieselmotorer hovedsakelig for maritimt bruk, produser fabrikken i dag motorer også for kraftproduksjon på land. I 1991 ble også gassmotorer inkludert i produktporteføljen.

I det britiske konsernet Rolls-Royce plc er Bergen Engines AS organisert som en del av Power Systems-divisjonen. Denne divisjonen utvikler og produserer motorteknologi for det maritime markedet og for kraftproduksjon på land og størstedelen av sin virksomhet i Tyskland.

Ny motor for fremtiden

Rolls-Royce fortsetter investeringene i produktutvikling og produksjonsteknologi for hjørnesteinsbedriften i Bergen. Slik skal Bergen Engines også i fremtiden skal være konsernets spydspiss for utvikling og produksjon av medium speed motorer.

– Den nye motoren vår som ble lansert for to år siden er blitt fantastisk godt mottatt av markedet, det er vi selvsagt ekstra glade for nå i krevende tider, sier Kjell Harloff, salgsdirektør for motor i Rolls-Royce Marine.

Per i dag nærmer det seg 50 solgte B33:45 motorer. Denne nye motortypen har cirka 20 prosent bedret effekt i forhold til den eldre utgaven motoren. Dermed kan samme effekt leveres med færre sylindere. Det gir lavere kostnader gjennom motorens levetid og mulighet for et mindre maskinrom ombord. Motoren tilfredsstiller de internasjonale miljøkravene IMO Tier III (ved hjelp av SCR system).

Bergen-nymotoren2014

Høsten 2014 lanserte Rolls-Royce en helt ny motorplattform utviklet i Bergen – B33:45.

Til stede i 45 land

Rolls-Royce har cirka 50.000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdenledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kystog nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip.