– Brasil er en viktig samarbeidspartner for Norge, både som marked for norsk sjømat og innen internasjonal fiskeriforvaltning. Et mulig utvidet samarbeid innen fiskeri og akvakultur vil kunne gi interessante muligheter for norske forsknings- og teknologimiljøer, sier Hans Kristian Amundsen. 


( 31.01.2011 )

[raw]

Statssekretær Hans Kristian Amundsen møter 1. februar den brasilianske fiskeriministeren for å diskutere et mulig samarbeid mellom Norge og Brasil.

 

Brasilianske myndigheter satser sterkt på fiskeri- og akvakultur, og ønsker samarbeid med Norge i arbeidet med å utvikle fiskeri- og akvakulturforvaltningen. Brasil har en lang kystlinje, og i tillegg store ferskvannsressurser i Amazonas-regionen som gir muligheter for økt oppdrettsproduksjon. Brasilianske myndigheter ser på fiskeoppdrett som et miljøvennlig alternativ for matproduksjon, som ikke krever at man hugger ned regnskog. Møtet finner sted i Roma i forbindelse med et møte i fiskerikomiteen i FNs matvareorganisasjon (FAO).

[/raw]