Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til møte med næringsorganisasjonene torsdag 14. august


( 12.08.2014 )


– Jeg er fornøyd med at Norges Sjømatråd sist fredag varslet at de vil styrke markedsføringsarbeidet, og omprioritere ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Vi vil i tett samarbeid med næringen se på også andre tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen. Jeg vil vurdere alle innspill, og jeg har oppfordret næringen til å komme med sine synspunkter på hva som best kan bidra både på kort og lang sikt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

 

Følgende organisasjoner vil delta på møtet: Norges Sildesalgslag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Norges Råfisklag, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges sjømatråd. Møtet vil bli ledet av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal.