På lørdag ble det oppdaget et nytt smitteutbrudd av COVID-19 i Beijing. Dette har fått følger for import av mat, inkludert fersk hel laks.

– Vi har blitt kontaktet av kinesiske matmyndigheter. De ber blant annet om informasjon fra næringen om smitterisiko forbundet med produksjon av fersk laks.  Dette ønsker vi å svare ut så raskt og grundig som mulig, for å minimalisere skadevirkningene for eksporten, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Sammen med Mattilsynet inviterte Næringsog fiskeridepartementet mandag næringen til et møte. Departementet ba om innspill til materiale som er under utarbeiding, og som vil deles med kinesiske myndigheter i morgen. Denne informasjonen vil legges ut på Mattilsynets hjemmesider.