DEL

Det skal bli enklere å lese merkelappen på fiskekasser, både elektronisk og manuelt, og det går også mot en ordning der det blir ensartet merking av fiskekasser fra Norge.


( 16.12.2010 )

[raw]

– Da Fiskeri- og kystdepartementet ved årsskiftet innførte krav om merking med fangst- og slaktedato på fersk sjømat, ble det klart at det var nødvendig å sikre at etiketten på fiskekassene var ensartet og lett å forstå for distributører og dagligvarekjeder. Ensartet og god merking er viktig for å oppfylle myndighetenes og markedets krav til kvalitet, sporing og dokumentasjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Merkingen av fiskekasser gjøres i dag på ulike måter. Mangelfull og uensartet merking kan gi feilsendinger og tap av tid, penger og derigjennom forringe kvalitet på sjømaten. Innovasjon Norge gikk derfor i mai i år i gang med et prosjekt som tok tak i nettopp disse utfordringene. Prosjektet ble finansiert med midler fra Fiskeri- og kystdepartementets marine verdiskapingsprogram. Målsettingen var at det skal være enkelt å lese merkelappen elektronisk eller manuelt.

 

– Jeg er glad for at hele linja med produsent, grossist, eksportør, transportør og dagligvarebransjen har uttrykt felles interesse for dette prosjektet og har samarbeidet om den konkrete problemstillingen og felles mål. Dette arbeidet vil også kunne være et viktig bidrag i arbeidet med å bedre kvaliteten på fisk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Rapporten fra prosjektet er klar og danner grunnlaget for et videre arbeid med å revidere den eksisterende standarden for merking av fiskekasser, slik at denne dekker dagens behov for ensartet og god merking. Videreføringen starter opp i januar og vil bli ledet av Innovasjon Norge og finansiert over Marint Verdiskapingprogram.  – Utviklingen av en felles standard er også en viktig forutsetning for å gjøre det mulig med fremtidig elektronisk sporing av all sjømat, sier fiskeri- og kystministeren.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.