MøreNot Holding AS har kjøpt aksjemajoriteten i Austevoll Notverkstad AS på Austevoll i Hordaland, samtlige aksjer i Vikingnet AS i Sæbøvågen på Radøy og aksjemajoriteten i Øksningan Notbøteri på Herøy i Nordland. Konsernet styrker med disse kjøpene sin posisjon som landets største aktør innenfor sine markeder og, og de forventer i 2010 en konsernomsetning på mellom 550 og 600 millioner kroner.


( 07.04.2010 )


[raw]

Austevoll Notverkstad AS ble stiftet i 1965 og har siden 1984 og frem til mars 2010 vært eid av lokale ringnotrederier som samtidig har vært selskapets viktigste kunder. Selskapet er landets største notbøteri og ligger i den kommunen i landet som har flest ringnotbåter. De har i dag 23 ansatte, og de hadde i 2009 en omsetning på omlag 32 millioner kroner.

 

Notverkstedet i Austevoll sin hovedaktivitet er reparasjon og vedlikehold av snurpenøter til ringnotflåten, samt montering av nye nøter. I tillegg har de en rikholdig avdeling for handelsvarer.  Med overtakelsen styrker MøreNot sin posisjon som landets ledende leverandør av nøter til ringnotflåten. Etter overtakelsen kan konsernet tilby reperasjon og lagring av nøter på 7 ulike steder langs norskekysten mellom Egersund og Skjervøy.

 

Når det gjelder overtakelsen av samtlige aksjer i Vikingnet AS, kan det nevnes at dette selskapet er leverandør av produkter og service¬tjenester til oppdrettsnæringen i Hordaland, og har i dag åtte ansatte. Produksjon av nye oppdrettsnøter, vask, bøting, reparasjon og impregnering er hovedområdet til Vikingnet AS. Omsetningen i 2009 var omlag 15 millioner kroner. Med overtakelsen av dette selskapet vil konsernet nå kunne tilby tjenester til oppdrettsnæringen gjennom seks ulike selskaper fra Karmøy i sør og til Hammerfest i nord.

 

Vedrørende overtakelsen av aksjemajoriteten i Øksningan Notbøteri AS på Herøy i Nordland, kan det nevnes at denne bedriften i dag har 16 ansatte. I 2009 hadde de en omsetning på om lag  25 millioner kroner. Notbøteriet startet som en familiebedrift i 1988. I 2002 kom MøreNot Holding AS inn på eiersiden med en mindre aksjepost. For å styrke både bedriften på Øksningan og MøreNot-gruppen, overtas nå aksjemajoriteten i bedriften. Leveranser til den lokale oppdrettsnæringen, med produksjon av nye nøter, vask, bøting, reparasjon og impregnering er hovedområdet til Øksningan Notbøteri AS. I tillegg tilbyr bedriften service og reparasjon av nøter til ringnotflåten.

[/raw]