Oppdrettssatsingen til Mørenot går over all forventing og selskapet fortsetter veksten ved å ansette fem. ” Vi opplever en sterk vekst i oppdrettsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt, og styrker med dette vår satsing”, sier Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture, som indikerer at flere utlysninger kan komme i tiden fremover.


( 01.11.2017 )

Mørenot Aquaculture har den siste tiden inntatt flere internasjonale marked, og opplever blant annet en sterk omsetningsvekst i Chile.” Med utvidelse og vekst i det internasjonale markedet, så vi et behov for å styrke vårt salgsapparat. Vi vil også styrke vårt engasjement i Nord med en ny salgslederstilling for Midt- og Nord-Norge”, sier Jacobsen.

Nyansatte med sterk bakgrunn

Mørenot Aquaculture har ansatt Olav Lyngstad som teknisk leder. Med lang bakgrunn fra havbruk i både Norge og i Canada, får Lyngstad ansvar for tekniske utforminger og løsninger, samt sikre kvalitet i utviklingen av produktene. Ante Skeide Urvik er ansatt som Supply Chain Manager og har ansvar for innkjøp, logistikk og produksjon. Urvik vil være en nøkkelperson knyttet til selskapets vekstnivå.

”Torkil Rasmussen er ansatt som produksjonskoordinator, med ansvar for koordinering av all produksjon mellom kunder, salgsledd og produksjon hos alle våre produserende enheter – en meget viktig rolle i vår organisasjon”, sier Jacobsen. Trygve Nystøyl er ansatt som selger for eksportmarkeder. Han har bodd og jobbet i Chile i mange år og kjenner landet godt. I stillingen som salgsansvarlig for Midt- og Nord-Norge har Mørenot Aquaculture ansatt Erling Sivertsen, som har god markedserfaring fra stillingen som salgsleder i Aqualine. ”Vi er meget fornøyd med å ha de fem nyansatte på laget og de er allerede i full drift”, sier Jacobsen.

Kort om Mørenot Aquaculture:

Mørenot Aquaculture er en del av Mørenot-konsernet. Gjennom fokus på innovasjon, produktkvalitet og høy servicegrad skal Mørenot Aquaculture være en foretrukket leverandør til havbruksnæringen. Mørenot Aquaculture driver kontinuerlig produktutvikling og skaper innovative løsninger gjennom nært samarbeid med oppdrettere og forskningsmiljøer. Mørenot Aquaculture er aktuell med sin rolle i det banebrytende Ocean Farming-prosjektet, og har spesialdesignet hovednot, sikkerhetsnett, not til trengearrangement, tauarrangement, Shetlandsrist og vinsjsystem til notarrangementene.