MMC First Process (MMCFP) har utviklet et mobilt ensileringsanlegg som kan hjelpe næringen i de pågående sykdomsutbrudd / algeoppblomstringer i laksenæringen.

Dette beredskapssystemet bidrar til at aktørene kan håndtere og konservere fisken raskt og effektivt, før forråtnelsesprosessen starter. Systemet er et 100% mobilt og selvforsynt ensilering system som er integrert i en 20 fot kontainer.

Fleksibelt og skalerbart
Systemet har en høy kvern-kapasitet, med automatisk syretilsetning.
Den har i tillegg til strømforsyning fra strømnettet også en integrert diesel aggregat som gjør systemet selvforsynt med strøm. Ved å sikre god tilgang på varme, samt varmegjenvinning av omliggende utstyr, sikrer vi at man får hurtig i gang autolyseprosessen inne i den ca 10m3 store lagring/miksetanken inne i kontaineren.

Systemet kan kjøre døgnkontinuerlig, og automatisk pumpe ensilasjen over på en ventende bil eller båt som tar ensilasjen videre til mottaksanleggene. MMCFP kan også tilby sine egne transport/lagringskonteinere. Disse kontainerne har en innebygd lagringstank med en integrert sirkulasjonspumpe som sikrer god omrøring på massen, samt at samme pumpe kan brukes til å pumpe ensilasjen over på mottakets lagringstanker ved behov.

MMCFP mobile beredskapssystemet er svært fleksibelt og skalerbart, og det fraktes enkelt til lokasjonene som trenger systemet via båt eller bil.