Lofoten: Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe har startet mobiliseringen frem mot Stortingsvalget i 2017. Målet er fortsatt oljefrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bente Lorentzen (28) har vært leder siden 2013, og har sittet i styret siden starten i 2011. På landsmøtet i juni takker hun av. Men kampen mot konsekvensutredning og for oljefrie havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil hun fortsette.

-Det absolutt viktigste vi gjør, enda viktigere enn mobilisering opp mot partiene, er å mobilisere bredt blant folk over hele landet for å få de til å si ifra at de ønsker en oljefri fremtid for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Lorentzen og viser til at forskere, ved blant annet Havforskningsinstituttet, er tydelige på at et vern vil ivareta den unike biomasseproduksjonen som skjer i disse havområdene. Når det gjelder konsekvensutredning er hun like klar:

-Vi har hele tiden advart mot konsekvensutredning, fordi det i praksis er en åpning for oljeboring. Nå sier folket tydelig ifra.

Internasjonale reaksjoner

Lorentzen vokste opp i Henningsvær, og med slekt fra Værøy har hun fiskerblod i årene på begge sider av slektstreet. Engasjementet for saken våknet da hun var medlem i Natur og Ungdom, der hun lærte mye om klimaendringene. Med vervet som leder i Folkeaksjonen har det blitt mye reising og lobbyvirksomhet opp mot de politiske partiene, både lokalt og på Stortinget.

-Det har vært unikt å få jobbe hele tiden med en sak som er så viktig for landsdelen og for vår fremtid, og muligheten til å påvirke vår fremtid. Men de som virkelig gjør jobben er alle de frivillige som bruker sin fritid på å spre informasjon, på arrangementer og vardebrenning for vår sak, sier hun. Selv om det handler om å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for fremtidig oljeboring, fastslår hun at Folkeaksjonen har et bredt nasjonalt engasjement.

-Det handler ikke bare om oss som bor her, men om nasjonale ressurser som står på spill. Fisken herfra selges over hele verden, og det kommer hundre tusener av turister fra hele verden hit hele året. En åpning for oljeboring vil få internasjonale konsekvenser og reaksjoner, sier den alltid like engasjerte lofotværingen.

EFFEKTER

T-skjorter, bannere og klistremerker er bare noen av effektene Folkeaksjonen har til rådighet.

Kunnskap er nøkkelen

Nå har Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe startet mobilisering mot Stortingsvalget neste høst. Med seg har de Norges Fiskarlag, flere forskermiljøer, de fleste ungdomspartier og naturog miljøvernorganisasjoner. Folkemøter, debatter, konserter og vardebrenning er bare noen av aksjonene de står bak for å nå ut med budskapet til de politiske partiene i forhold til å gi innspill i deres programarbeid. Kunnskap er nøkkelen for Folkeaksjonens medlemmer når de skal delta i debatter på de politiske møtene, og Lorentzen har sendt ut nyhetsbrev til de 15 lokallagene og alle medlemmene om nettopp å komme med innspill til programarbeidet i partiene.

Hun forteller at Arbeiderpartiet, som landets største parti, sitter med nøkkelen om det blir oljefritt eller oljeboring i disse viktigste fiskeriområdene. I følge Lorentzen er partiet fremdeles delt i saken, men at AUF vil kjøre denne saken frem mot landsmøtet i april neste år. For regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, er de klare på åpning, men holdes i sjakk av Venstre og Kristelig Folkeparti. Hun tror at Arbeiderpartiet sannsynlig vil måtte ta lignende hensyn til Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne hvis de skulle komme til makten etter valget neste år.

Advarer mot utredning

Oljeaktiviteten står for en fjerdedel av klimautslippene, og stadig flere mener det er feil at oljenæringen skal holdes utenfor debatten om å redusere klimautslippene. Lorentzen mener også det har blitt en større bevissthet rundt viktigheten av fiskeriene blant folk, og spesielt blant de unge.

-Samtidig ser man en økende stolthet over det næringen representerer av kystens verdier og muligheter. Noe som er årsaken til at Folkeaksjonen og motstand mot oljeboring i disse områdene opplever stadig økende tilslutning, legger hun til. En meningsmåling gjort av avisa Nordlys i vinter viste at hele 44 % av befolkningen i Nord-Norge var negative til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

-Vi har hele tiden advart om konsekvensutredning, fordi det i praksis er en åpning for oljeboring. Nå sier folket tydelig ifra, avslutter den avtroppende folkeaksjonslederen. -Vi vet nok om mulige konsekvenser av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette bør politikerne ta som et tydelig signal på at folket ønsker ei oljefri fremtid.