Norwegian Greentech AS blir det nye navnet til tidligere MMC Green Technology AS.

I forbindelse med salget av MMC First Process var det avtalt at MMC Green Technology skulle endre navn. Det nye navnet er Norwegian Greentech AS, og Havyard Group ASA er majoritetseier med 77,78 % av aksjene. De resterende aksjene er, som før eid av nøkkelansatte i bedriften som har vært med siden starten.

Ballastvannsystem – Et krav

Skip bygget etter 8. september 2017 må følge IMO konvensjonens krav til rensing av ballastvann, mens eksisterende skip må innen 8 september 2024 ha installert et rensesystem. Samtidig skal alle skip fra i dag ha en godkjent plan for håndtering av ballastvann. Fra 8 september 2019 gjelder dette reglementet på alle skip verden over og ikke bare i Norge.

-Norwegian Greentech har utviklet et kompakt, energieffektivt og brukervennlig system for ballastvannrensing som passer veldig godt inn i våre andre satsningsområder. Norwegian Greentech har teknologi som er med på å forsterke vår strategisk satsning som et bærekraftig teknologiselskap. Vi ser frem til å fortsette å utvikle Norwegian Greentech sitt potensiale sammen med de dyktige ansatte i selskapet, sier styreleder Gunnar Larsen.

-Vi har klokketro på det vi holder på med, og tiden er helt riktig for satsning på ballastvannrensing. Endelig løsner markedet, og vi har potensiale til å ta store markedsandeler. Vi er svært positive til å jobbe videre med Havyard, og de vil være en god og viktig støttespiller fremover for å lykkes med videre vekst og utvikling selskapet, sier daglig leder Håvard Gjelseth.