Det er inngått kontrakt med levering av frysemaskineri og ombordproduksjonsfabrikk til kystbåten Remøybuen.

Remøybuen AS har kontrahert en snurrevadsbåt hos Vard Aukra, som skal ferdigstilles i siste kvartal 2019.

MMC First Process skal levere både fryseri og ombordproduksjonsfabrikk til Remøybuen AS, og leveransen inkluderer alt fra mottaksbinge inntil ferdig produkt i lasterom.
– Det er svært gledelig at de har valgt oss til denne leveransen. Vi har stor fokus på optimale løsninger for fiskevelferd, og det betyr at med våre produkter beholder fisken optimal kvalitet gjennom hele prosessen. Det har vært et godt samarbeid og vi gleder oss til samarbeidet videre i denne prosessen, sier salgsleder Arve Breivik.

Fra venstre: Salgsleder Kjell-Peder Overvåg i MMC First Process AS, reder og daglig leder Hans Remøy i Remøybuen AS, salgsleder Arve Breivik i MMC First Process AS og skipper og medeier Vegard Kvalsvik i Remøybuen AS.

Satsningen tidligere har vært at fisken har ligget i isa-kar, nå vil fisken komme inn i fabrikken i sjøtemperert vann inn til sløyefabrikken og rett til tre vertikalfrysere. På denne måten vil fisken beholde kvaliteten som om den kom direkte fra sjøen til matbordet. Frysekapasiteten ligg på 15-18 tonn pr døgn.

Remøybuen er 29,7 meter lang, og fabrikken er spesialtilpasset skipet.

– Vi har valgt MMC First Process fordi vi har positive erfaringer fra tidligere leveranser og at de leverer gode produkter. En annen viktig faktor for oss er at de er lokale, vi er lokalpatrioter, så det å støtte nærmiljøet er svært viktig for oss så langt det er mulig, sier reder og daglig leder Hans Remøy.

Skipper og medeier Vegard Kvalsvik sier at samarbeidet er veldig bra.

– Det har vært en fin prosess og vi er trygge på valg av leverandør, og vi gleder oss til alt står klart til neste år.