– Skal jeg kunne leve av fiskebutikken er jeg avhengig av kundene sin tiltro. Min fisk er dyrere enn den de får tvers over veien på supermarkedet. Men jeg kan garantere at mine krav til kvalitet er mye strengere. De nye reglene for datomerking av fersk fisk føler jeg som manglende tillit til en hel bransje, sier Arnt Ove Skotnes, daglig leder for fiskebutikken Fiskekroken i Åsane Storsenter nord for Bergen.


( 18.01.2010 )

[raw]

Vi foretok en forespørsel blant våre kunder for kort tid siden. De var av den formening av fersk fisk var en, maks to dager gammel. Hvordan skal vi få kommunisert at fisk kan holdes fersk i over en uke. At skreien som kommer fra Lofoten kan være en uke gammel når den kommer til butikken. Eller at fisk som går i garnet torsdag kveld i havet utenfor Bergen først blir distribuert til butikkene mandag eller tirsdag. Mange kunder vil tro at vi selger gammel fisk, sier Skotnes.

 

Han overtok butikken fra de første eierne etter å ha jobbet i den i fire år frem til 1994. I snart 16 år har han vist seg kundene sin tillit verdig. De vet at på Fiskekroken er fisken fersk og av topp kvalitet.

 

– Ferskhet på fisk har svært lite med dato å gjøre. Blir en fisk liggende på dekk om bord i en fiskebåt i sommervarmen, vil et par timer ødelegge mer ferskhet enn mange dager på kjølen. Det viktigste er at fisk behandles korrekt med kjøling så raskt som mulig. Men kundene våre mangler denne kunnskapen. Står det at breiflabben vi selger er en uke gammel, vil mange ikke godta den som fersk. Kunden mangler også kunnskap om forskjellen i holdbarhet på for eksempel torsk og makrell.

 

 

– Litt salt på filetene, og de skal ikke merkes med fangstdato. Det hele er fullstendig uforståelig, sier Skotnes.


Når Kystmagasinet viser frem en kommentar i magasinet hvor det fremgår at norsk fisk sendes til Asia hvor den tines, foredles og fryses igjen, før den rundt tre måneder gammel når norske og andre markeder, rister han på hodet.

 

– Tiner jeg fryst filet skal jeg oppgi at det er vare som har vært frossen. Jeg har ikke lov til å fryse denne på nytt. Men dette viser at myndighetene har mindre tillit til hvordan vi behandler fisken enn den som blir foredlet ved anlegg i Asia, sier Skotnes.

 

De nye merkevareforskriftene gjelder også for bearbeidet fisk. Men den skal ikke merkes med dato. Så om en fiskeforhandler har liggende usolgt torsk, torsk kundene ikke vil ha fordi de ikke oppfatter den som fersk lengre, kan det skjæres filet. En liten hånd med salt over fisken, en natt på kjølen, og vips trenger ikke fisken lengre å datomerkes.

 

– Saltet torskefilet er det produktet vi omsetter mest av. Så jeg salter fisken samme dag jeg får den inn og selger stort sett ut alt dagen derpå. Denne fisken skal merkes med opprinnelsesland eller fangstområde, produksjonsmetode og fangstssted. Men fersk fisk skal som sagt i tillegg merkes med fangstdato eller hvis det er oppdrettsfisk med slaktedato, forklarer Skotnes.

 

Ligger det røykt sild eller makrell i disken holder det at kundene får oppgitt fangstområde, produksjonsmåte og korrekt artsnavn. Men hva betyr det for kunden om silda kommer fra Nordsjøen eller Norskehavet? Men reglene krever at dette skal angis i henhold til FAO sine fangstområder. I tillegg skal det angis produksjonsmetode. Det betyr at torsk skal merkes med ”fisket i havet” og gjedde skal merkes med ”fisket i ferskvann”. Oppdrettsfisk skal merkes med ”oppdrettet”. Med andre ord risikerer en fiskehandler som ikke merker seien eller torsken med at den er ”fisket i havet” bråk med Mattilsynet.

Han er også oppgitt over Mattilsynet som til nå bare har kommet med vage forklaringer på hvordan merkingen fysisk skal skje. Er det et skilt ved fisken, eller en tavle på veggen som skal være korrekt fremgangsmåte? Selv om de nye forskriftene er laget av Fiskeri- og Kystdepartementet, er det Mattilsynet som skal håndheve disse. Lutefisk og panert fisk, er derimot av en eller annen grunn unntatt fra merkekravene.

Slik har det blitt forklart fra Mattilsynets side at merkingen skal skje i en fiskebutikk:

– Kravene i fiskemerkeforskriften gir særkrav om at informasjon om uemballerte produkter ved salg over disk må gis skriftlig. Kravet er formulert slik at det er gitt en fleksibilitet i forhold til hvordan merkingen gjøres og kan gis på skilt, oppslag eller lignende. Det blir opp til den som frambyr varen til å finne frem til løsninger som passer sitt frambud. Generelle
merkebestemmelser om villedning tilsier likevel at merkingen må være slik at det ikke kan
oppstå tvil hos forbrukeren hvilke vare som er knyttet til de enkelte opplysningene, og informasjonen må være lett leselig og synlig slik at forbruker ikke må lete etter
informasjonen, skriver Mattilsynet.

– Hvordan skal forbrukeren vite at torsken virkelig er fisket på den datoen som er angitt? Dette blir i praksis igjen at kunden må ha tillit til oss som selger fisk, sier Skotnes. Det er mindre enn to uker til merkekravene trer i kraft. Da må Mattilsynet ut for å se om fisk er merket korrekt. Men det vil bli basert på skjønn, ikke klare regler.

– Det er tre år siden Mattilsynet var her på inspeksjon. At de ikke kommer oftere tyder på at vi i bransjen holder god kvalitet, sier Skotnes. Han er like fortvilet over at det mindre enn to uker før de nye merkeforskriftene trer i kraft, ikke har skjedd noen opplæring av forbrukerne.
Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet, Eksportutvalget for Fisk og Forbrukerrådet har laget en brosjyre i A5 format som heter ”Kald fisk er god fisk”. I den forklares det hvordan en forbruker kan sjekke om fisken er fersk. Men den eneste forklaringen forbrukeren får på hvor lenge fisk er holdbar er: – Når fisken oppbevares kjølig fra fartøy eller slakteri til butikk, er den like god i mange dager etter den er fanget eller slaktet. Om det er fem dager eller ti dager forklares ikke.

– Dette er jo hele poenget. Det er i liten grad fangstdato som avgjør kvalitet og ferskhet, men den behandling og kjøling fisken er gitt fra det øyeblikk den kommer opp av havet. Tre dager gammel fisk kan være råtten, mens ti dager gammel fisk kan holde god kvalitet, forklarer Skotnes.

Norske myndigheter har oppfordret til økt forbruk av fisk. Det er bra for helsen. Men Skotnes frykter at forbruket av fisk, og spesielt fersk fisk, vil synke som følge av de nye forskriftene. I motsetning til mange forskrifter som er innført som et resultat av EU-bestemmelser, er de norske forskriftene om merking av fangstdato på fisk en norsk særbestemmelse. EU har ikke funnet det nødvendig.

[/raw]