Selskapet Tysfjord Hummer AS har mistet sine tre tillatelser til å drive havbeite med hummer.

Selskapet fikk tildelt de tre tillatelsene i henholdsvis 2005, 2010 og 2011. Fiskeridirektoratet har flere ganger varslet tilbaketrekking av tillatelsene med mindre de påviselig ble tatt i bruk, og at selskapet kunne levere driftsplaner.

Tysfjord Hummer AS opplyste i november 2015 at de jobbet med potensielle aktører for å få prosjektet realisert og at dette ville være avklart fortrinnsvis innen 2016. Selskapet som ble etablert i 2014, har ifølge proff.no ikke hatt noen inntekter de siste fem årene. Selskapets egenkapital er tapt og gjelden nærmer seg raskt en million kroner. 20. februar i år sa direktoratet stopp og tilbakekalte tillatelsene.