DEL

Forskningsfondet FHF mener det ikke finnes dekning for å påstå, med grunnlag i et prosjekt gjennomført for FHF, at butikkfisk ikke holder mål. – Dette er i beste fall misledende, sier direktør i FHF, Terje Flatøy.


( 25.01.2010 )

[raw]

Flere medier har referert til en nyhetsartikkel på forskningskonsernets Nofimas nettsider med overskriften “Butikkfisk holder ikke mål”. Artikkelen referer til et forskningsprosjekt som Nofima har utført for Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL) på vegne av forskningsfondet FHF.

 

– Som forskerne tidligere har rapport på blant annet FHFs nettsider, viser prosjektet at torsk som behandles riktig og kjøles godt, beholder den gode smaken i minst 12-13 dager. Samtidig har et annet forskningsprosjekt som Nofima utfører for FHF, vist at forbrukerne ikke er klar over fiskens holdbarhet, og tror at den går tidligere ut på dato enn den faktisk gjør, sier Flatøy.

 

Som en del prosjektet tok forskerne stikkprøver i fem butikker utenfor Oslo, og fastslo at lukt- og smaksegenskapene i disse tilfellene varierte mer enn for “referansefisken”. Forskerne presiserte at de innkjøpte filetene ikke ga tilstrekkelig grunnlag til å trekke generelle konklusjoner om butikkinnkjøpt fisk, men gjorde et poeng av at den fisken de fikk tak i, ikke holdt like høy kvalitet som den optimalt behandlede fisken.

 

– I den grad man skal kunne trekke konklusjoner fra forskningsprosjekter, bør man ha et bredere dokumentasjonsgrunnlag, understreker Flatøy. – Nofimas artikkel kan derfor etterlate et feilaktig inntrykk hos konsumentene. Dette inntrykket synes vi ikke bør blir stående, siden forskningen først og fremst viser at torskefilet faktisk har meget god holdbarhet.

 

– Men forskerne peker i artikkelen på nødvendigheten av gode rutiner i fangst, produksjon og transport, og viktigheten av god temperaturstyring, oppsummerer Flatøy. – Dette er sentrale forskningsområder å arbeide videre med, for å sikre gjennomgående kvalitetsstyring i hele verdikjeden.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.